مسوولین ریاست عمومی اتاق های تجارت وصنایع میگویند توقف تانکرهای تیل در خاک ایران سبب افزایش 25 درصد در نرخ تیل در افغانستان شده است.tir20shella20z20paliwem20adr20

خان جان الکوزی معاون ریاست عمومی اتاق های تجارت وصنایع افغانستان به سلام وطندار گفت از مدت 20 روز به این طرف 1600 تانکر تیل تاجران افغانی درخاک ایران توقف داده شده است .
اوگفت در اثر سعی وتلاش مقامات وزارت تجارت واتاق تجارت وصنایع وسکتور خصوصی گفتگو با مقامات ایرانی صورت گرفته وبه یک تعداد از تانکر های تیل اجازه ورود داده شده ودیروز به 30 عراده تانکر اجازه ورود داده شده است اما دوباره راه بروی تانکر ها مسدود گردیده است.
آقای الکوزی میگوید اکنون این مشکل باقیست وایرانی ها گفته اند که تیل بارگیری شده باید از جایی که بارگیری شده در همانجا تخلیه شود که به گفته آقای الکوزی این تیل از کشورهای عراق وترکمنستان خریداری شده و توسط کشتی به بندر عباس در ایران انتقال داده شده واز کیفیت خوب برخوردار است.
به گفته آقای الکوزی دولت ایران بخاطر اینکه این تیل بخاطر مصارف قوای امریکایی وآیساف انتقال داده میشود مانع ورود آن به خاک افغانستان شده اند اما آقای الکوزی میگوید این تیل صرف برای مردم افغانستان ومصارف روز مره شان به افغانستان اورده میشود.
معاون اتاق های تجارت وصنایع میگوید توقف تانکر های تیل در خاک ایران سبب افزایش 25 درصد در نرخ تیل در افغانستان شده است که این خود توان خرید تیل را برای مردم افغانستان مشکل میسازد.

آقای الکوزی افزود که بیشتر از 70 درصد تیل مورد نیاز افغانستان از کشورهای آسیایی میانه وسرحدات شمالی کشور وارد میشود و تنها 30 درصد تیل افغانستان از ایران وارد می شود.
به گفته وی گمرک نیمروز، روزانه حدود150 میلیون افغانی از واردات تیل عاید دارد اما با متوقف شدن تانکرها این ضرر متوجه دولت افغانستان شده وتاجران نیز از این ناحیه متضرر گردیده اند.
در همین حال بخش ارتباط با رایزن تجاری سفارت ایران در کابل گفت که توقف تانکر های تیل افغانستان در خاک ایران از سوی سفیر ایران در کابل  با مقامات ایران در میان گذاشته شده واز دیروز به این طرف این مشکل مرفوع گردیده است وتانکرهای تیل از طریق بندر اسلام قلعه وارد خاک افغانستان میشوند.
غلام محمد ییلاقی معین وزارت تجارت گفت قرارداد ترانزیتی بین دولت افغانستان وایران وجود دارد ولی دولت ایران بهانه های مختلف را ایجاد میکند.
 اوگفت چندی پیش آنها ادعا نموده بودند که تیل های بی کیفیت از کرکوک عراق از طریق خاک ایران ترانزیت میشود و انها جلو این تیل ها را گرفته اند ولی حالا تمام تیل ها هم با کیفیت و هم بی کیفیت را اجازه ورود به خاک افغانستان نمی دهند.

ابراهیم غضنفر رییس غضنفر گروپ که یکی از تاجران بزرگ تیل در افغانستان است به سلام وطندار گفت تیل های این شرکت خصوصی در بندر عباس ایران که در چهار کشتی بار است، توسط دولت ایران اجازه بارگیری داده نمی شود.
اوگفت توقف تیل های با کیفیت در بنادر ایران بالای نرخ تیل تاثیرات منفی را بجا میگذارد فی تن تیل دیزل که در 20 روز گذشته به هزار دالر بود اکنون به 1100 دالر رسیده است به نظر وی حدود 12 درصد در نرخ تیل افزایش بوجود امده است.

معاون اتاقهای تجارت وصنایع گفت در این اواخر قراراست معاون اول ریاست جمهوری باوزیر تجارت و تعدادی ازسایر وزرا روز پنج شنبه ویا جمعه هفته جاری در این ارتباط به کشور جمهوری اسلامی ایران سفر نماید وروی مسایل ترانزیت وسرحد صحبت خواهند نمود.

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |