افغانستان تا یک سال دیگر به ۵۷ کشور جهان از طریق ترانسپورت زمینی دسترسی پیدا می کند.

روز پنجشنبه تاریخ 23 قوس یک کنفرانس خبری از سوی اتاقهای تجارت برگزار گردید. هدف از این کنفرانس اطلاع رسانی مردم از دسترسی افغانستان به سازمان ترانسپورتی جهانی بود.

محمدقربان حقجو رییس اتاقهای تجارت گفت که افغانستان  تا اواخر سال آینده میلادی از طریق سازمان بین المللی ترانسپورت و جاده با 57 کشور آسیایی، افریقایی و اروپایی  وصل  خواهد گردید .

به گفته ی مقامات اتاقهای تجارت ،  به تاریخ 26 میزان سال جاری  تفاهمنامه ی بین وزارت ترانسپورت و هوانوردی وسازمان بین المللی ترانسپورت و جاده(IRU) در کابل به امضا رسید، و پس از  امضای این تفاهمنامه یک هیات بلند پایه به تاریخ 17 قوس از سوی این اتاق به ژنیف پایتخت سویس سفر رسمی داشت.

آقای حقجو گفت: دسترسی و پیوستن افغانستان با سیستم تیر یک اقدام فوق العاده وتاریخی است که افغانستان را از محاط بودن به خشکه نجات می دهد و این کشوربه راه ها و بندرهای دریایی دسترسی پیدا می کند، و پس از این تاجران افغان می توانند تا از این طریق صادرات و واردات را در اسرع وقت به کشور های منطقه وجهان انتقال دهند.

وی افزود: پیوستن با سیستم ترانزیتی تیرعواید ملی را بالا برده وهمچنان زمینه کار و راه جذب سرمایه گزاری را برای استخراج معادن باز می کند.

تیر عبارت از سیستم بین المللی آسان کننده ی ترانزیت و ترانسپورت بین المللی است که توسط سازمان بین المللی ترانسپورت و جاده میان کشورهای عضو این سازمان تطبیق می گردد و به صورت یک اجازه نامه عبور و مرور و یا انتقال کالاهای تجارتی برای این کشورها می باشد.

تسهیلات بیشتر اقتصادی وتجارتی وحل مشکلات گمرکی و ترانزیتی از طریق این سیستم ترانزیتی حل می گردد.

آقای حقجو همچنان از چالش های که مانع فعال سازی این سیستم می گردد، یاد آوری نموده و گفت: نبود امنیت داخلی وخارجی، نبود استندردهای ترانزیتی افغانستان با نورم های بین المللی، نبود نیروی  استندرد بشری و مشکوک شدن کالاهای وارداتی از جمله چالشهای  می باشد که مانع عملی شدن و فعال شدن این سیستم می گردد.

همچنان محمد الله بتاش معیین وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت: ترانسپورت یکی ازمهم ترین عنصر زیربنایی و رشد اقتصادی کشور به حساب می آید و پیوستن افغانستان به یکی از سازمانهای ترانزیتی جهانی باعث رشد اقتصادی می گردد.

وی افزود این سیستم تسهیلات بیشتر را برای تاجران وزمینه کار را برای مردم مساعد می سازد و باعث ازبین رفتن فقر درکشور می گردد.

آقای بتاش یاد آور گردید که سیستم ترانسپورتی زمینی طی چند سال اخیر رشد خوبی داشته است.

به گفته ی معین وزارت ترانسپورت، افغانستان از موقعیتی جغرافیایی که دارد، می تواند بهره برداری خوبی نماید، زیرا افغانستان راه ترانزیتی خوبی برای کشورهای آسیای میانه به پاکستان و برعکس میباشد.

معین وزارت ترانسپورت پیوستن افغانستان را به سازمان های بین المللی و منطقه یی با اهمیت خواند و گفت: افغانستان اکنون عضویت سازمان های منطقه یی ایکو(سازمان همکاری اقتصادی)، سارک (سازمان همکاری های جنوب آسیا ) را دارا می باشد و توافقنامه ی تیر را نیز با سازمان بین المللی جاده به امضا رسانده است .

به گفته آقای بتاش معین وزارت ترانسپورت، کار روی تطبیق این برنامه جریان دارد واین سیستم تا هفت ماه دیگر فعال خواهد شد.

آقای بتاش افزود: پیش از این افغانستان گرچند با کشورهای همسایه توافقنامه های را به امضا رسانده بود، ولی وابسته به آن کشورها بود زیرا هر چیزی را که آنان می خواستند افغانستان مجبور بود عملی نماید ولی عضویت در سازمان های بین المللی این چالش را از بین می برد.

در این حال سید مبین شاه معین گمرکات وزارت مالیه که در این نشست اشتراک نموده بود، گفت: وزارت مالیه منحیث ماشین اقتصادی در دولت درک کرده که ترانسپورت به هر نوعی که باشد، هوایی زمینی و دریایی یک وسیله آسان کننده ی برای تجارت است.

به گفته وی ، ترانسپورت عنصر اساسی پیشرفت اقتصادی و تجارت است.

معین وزارت مالیه افزود: این وزارت به حیث تمویل کننده تمامی پروژه های ترانسپورتی که افغانستان را به راه های دریایی و دیگر کشورها وصل می کند، برای تقویه ی و عملی شدن این پروژه ها آماده است.

معین عواید و تدارکات وزارت مالیه علاوه کرد: با آنکه برای ایجاد تسهیلات عاجل، موانع وجود دارد، ولی این وزارت همراه با وزارت ترانسپورت کار ساده سازی امور در گمرکات را آغاز نموده که انکشافاتی نیز در زمینه صورت گرفته است.

به گفته ی کارشناسان اقتصادی در افغانستان ترانسپورت بعد از سکتور زراعت (در مجموع تولید)، ساختمان (بازسازی راه ها وسرک) در مقام سوم اولویت های انکشافی قرار می گیرد واز اینرو سکتور ترانسپورت و وزارت مربوط مهم و حیاتی است.

برعلاوه این سکتور در افزایش محصول ناخالص داخلی، اشتغالزایی، اتصالات(به ویژه اتصال مولد ومستهلک)، تسریع رقابت و تشکل قیمت که از عناصر متشکله مارکیت است، سهم ونقش مهم دارد. 

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |