فابریکه  قند بغلان  درسال 1940 میلادی به عنوان یگانه فابریکه تولید شکر افغانستان تاسیس شد.alt

اما درسال 1991 میلادی تولیدات  این شرکت متوقف شد، درسال 2008 میلادی فابریکه قند بغلان تحت نام شرکت جدید قند بغلان با شراکت وزارت زراعت و دو شرکت آلمانی تولید خود را دوباره آغاز نمود.

محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری امروز یکشنبه در نشست تسلیم دهی شرکت قند بغلان از سوی  آلمان به حکومت افغانستان گفت: فابریکه جدید شکر بغلان یکی از قدیمی ترین فابریکه های کشور است.

به گفته‌ی آقای رحیمی، این شرکت اکنون با ماشین آلات بهتر و تکنالوجی مدرن همراه با یک تیم متخصص، آماده فعالیت می‌باشد.

" با وصفی که کشور آلمان مسوولیت شرکت قند بغلان را به حکومت افغانستان سپرده ولی از نگاه تخنیکی باید با شرکت قند بغلان و حکومت افغانستان کمک نماید."

اما نبود لبلبوی کافی برای تولیدات، به گفته‌ی وزیر زراعت یکی از چالش‌ها فراراه کار این شرکت است و باید از امکانات موجود برای زرع لبلبو در کشور استفاده شود.

آقای رحیمی همچنان افزود: هنوز هم زمین های زرع لبلبو را امراض تهدید می‌کند که باید متخصصین آلمانی و افغانی این مشکل را رفع کنند.

با این همه وزیر زراعت برای آینده شرکت جدید قند بغلان خوشبین است.

" تلاش جریان دارد که سطح تولید شرکت قند بغلان بلند برود و تا پنج سال دیگر این شرکت خود کفا و یک شرکت عایداتی تبدیل شود."

داکترعبدالکریم وزیری رییس این شرکت آغاز دوباره‌ی این شرکت را منبع درآمد برای کشاورزان عنوان کرد.

داکتر وزیری گفت: آنان برای کشاورزانی که لبلبو کشت می‌کنند، تخم وکود کیمیاوی را رایگان می‌دهند و حاصلات شان را به قیمت مناسب دوباره خریداری می‌کنند.

به گفته‌ی رییس شرکت جدید قند بغلان، امسال کشاورزان توانسته اند از یک جریب زمین 17 تا 23 تن لبلبو به دست بیاورند و هر تُن آن را به دوهزار افغانی به این شرکت بفروشند.

در این حال اوف چا معاون سفیر آلمان وعده سپرد که با این شرکت در آینده نیز تلاش خواهند کرد.

افغانستان در حال حاضر به 150 هزار تُن بوره نیاز دارد که تنها 12 الی 14 درصد آن از طرف شرکت قند بغلان تولید می‌شود.

نوشته شده توسط خیرالله رسولی  | لینک ثابت |