تاريخ : سه شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۰ | 17:17 | نویسنده : خیرالله رسولی

تفاهمنامه ی ایجاد شورای اقتصادی افغانستان – ترکیه به امضا رسید