تاريخ : سه شنبه سی ام فروردین 1390 | 17:17 | نویسنده : خیرالله رسولی

تفاهمنامه ی ایجاد شورای اقتصادی افغانستان – ترکیه به امضا رسید