تاريخ : سه شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۱ | 12:47 | نویسنده : خیرالله رسولی
مسوولین ریاست زراعت جوزجان دلیل افزایش کشت گندم را باران های موسومی و توزیع تخم های بذری در وقت و زمان آن به دهقانان خوانده است.alt

انجنیرسید مسعود مدیرترویج اداره زراعت ولایت جوزجان به سلام وطندار گفت: نسبت به سال گذشته حدود سه هزار هکتار زمین در این ولایت گندم کشت شده است که پنج درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.

"درسطح ولایت جوزجان 62818 اعشاریه 3 هکتارزمین زراعتی بذرگردیده ونظربه گذشته ما5 فیصد کشت افزود داریم ودرسال گذشته 59837 هکتارکشت شده بود وازاو 88553 اعشاره 6 تن حاصلات برداشتیم واگر از حوادث طبیعی  درامان بمانیم  نظربه سال گذشته محصولات ما خوبترخواهد بود."

اداره زراعت ولایت جوزجان  یک مقدارتخم بذری گندم را نیزبرای دهاقین دراین ولایت  توزیع نموده است .

عبدالمتین روستایی یکتن اززارعین شهرشبرغان گفت :ازطریق کوپراتیف خیرخواه برای آنها گندم بذری توزیع شده بود ودرسال جاری توزیع تخم بذری از سوی اداره زراعت به موقع صورت گرفته است .

" درکوپراتیف خیرخواه برای 82 تن دهقان 82 بوری گندم بذری توزیع شده است بخاطرکه فعلآ شروع کشت زراعتی است گندم به موقع رسیده مابسیارسپاسگزاراستیم."

نیک محمد دهقان یکتن اززارعین دیگرشهرشبرغان که باشنده قریه منگوتی است ،گفت: دلیل ازدیاد کشت گندم درولایت جوزجان توزیع به موقع تخم بذری گندم وریزیش باران ها وبرف های موسمی است که اشتیاق کشت وزراعت را دروجود دهاقین بیدارساخته است .

"سال که تاامروزآمده سال پرفیض وپربرکت است باران ها وبرف ها بوقت شده کشت وکارجریان داره تا همی لحظه ما خوش استیم ."

مسوولین ریاست زراعت ولایت جوزجان میگویند که درمربوطات این ولایت 280 هزارهکتارزمین زراعتی موجود است که اززمین های یاد شده 40 هزارهکتاران زمین های آبی بوده  و240 هزارهکتاردیگرآن را زمین های للمی تشکیل میدهد. .

به گفته منبع : اما به  نسبت نبودن منابع آبی صرف 60 تا 70 هزارهکتارزمین های آبی  توسط زارعین کشت میشود .

دو روز پیش وزیر زراعت اعلام نمود به هدف تنظیم منابع آب زراعتی به هزینه ده میلیون دالر  در تمام ولایات افغانستان نزدیک به چهارصد بند آبگردان در سال آینده خورشیدی ساخته میشود .این پروژه ها در ولسوالی غوریان هرات  تطبیق شده وبه تعداد 40 هزار تن از باشنده های این ولسوالی به صورت مستقیم از آن مستفید میگردند .alt

آقا محمد صدیقی رییس احیا وانکشاف دهات هرات گفت :این پروژه ها دربخش های مختلف میباشد وپول آن از بودجه انکشافی این وزارت پرداخته شده است ومردم ده فیصد در آن سهم گرفته اند ..
"این  پروژه های شامل ساختمان مکاتب, مجتمع فرهنگ ، شبکه های آب و برق, اعمارسرک , احیاء پل و پلچک و ساختن دیوارهای استنادی ، حمام، کورسهای خیاطی وگل دوزی ، چای آب آشامیدنی ،  میباشد ".

شماری از باشنده گان ولسوالی غوریان هرات  از ساختن این پروژه ها دراین ولسوالی ابراز خوشی نموده ومیگویند :نبود ساختمان مکتب ،خراب بودن جاده ها وکمبود آب صحی آشامیدنی از مشکلات عمده آنها در گذشته بوده است وبا تطبیق این پروژه ها مشکلات آنها تا حدی رفع گردیده است  ..

اما مسوولین در شورای ولایتی در هرات تطبیق این پروژه ها را کوچک و ناچیز میدانند و میگویند: این پروژه نمیتواند درد مردم را التیام ببخشد..

تورمحمد ظریفی عضو شورای ولایتی در هرات گفت : پروژه هایکه در ولسوالی ها تطبیق میشود،پروژه های زیربنایی و اساسی نیست ! پروژه های زود گذر و کوچک است.
" شورای ولایتی به حیث نماینده های مردم وقتیکه از پروژه ها نظارت میکند ،پروژه ها به آن اندازیکه باید کیفیت داشته باشد ندارد."

اما رییس انکشاف دهات ولایت هرات این ادعا را رد میکنند وگفت : تمام این پروژه توسط خود مردم و با کیفیت بالا ساخته شده است.

به گفته مسوولین انکشاف دهات ولایت هرات ،از آغاز سال جاری  تا اکنون دربخش برنامه همبستگي ملي به تعداد 553 پروژه عام الممنفعه تكميل و یکهزار و 381 پروژه تحت كار قرار دارد
این پروژه های در حالی به بهر برداری رسید که سه روز قبل والی هرات بخاطر تمویل بیشتر از یک 130 پروژه انکشافی در این ولایت  با منابع ملی وبین المللی نشست را برگزار نمود وقرار است درهر سه ماه این نشستها برای تطبیق این پروژه ها ادامه یابدتاريخ : جمعه ششم بهمن ۱۳۹۱ | 10:23 | نویسنده : خیرالله رسولی

والی غزنی از نبود بودجه کافی برای آماده ساختن غزنی به جشنواره معرفی این ولایت به حیث مرکز تمدن اسلامی ابراز نگرانی نمود

هیاتی که در راس آن یوسف پشتون وزیر مشاور رییس جمهور در امور بازسازی قرار دارد برای  بررسی وسرعت بخشیدن کارهای جشنواره معرفی غزنی به این ولایت رفته است alt
موسی خان اکبر زاده والی غزنی درنشستی با این هیات گفت: شماری از برنامه ها عملی گردیده است واما به شماری دیگر آن بودجه کافی دردست نیست.

وی افزود: اگر بیشتر از چهار ملیون دالر به این ولایت انتقال نگردد، آماده گی لازمی در بخشهای ساختمانی  به جشنواره معرفی غزنی به حیث مرکزتمدن کشور های اسلامی گرفته نخواهد شد.

"حالا هم خواهش میکنم که،اگر 4میلیون دالر دیگر، به این پروژه داده نشود، بعضی قسمت های این پروژه های نا تکمیل می ماند. ساختمان ها تکمل میشود، اما ساحات نمایش، وسرک است، 7 کیلومتر ما تنها به سرک ضرورت داریم،17 هزار متر به پیاده رو ضرورت داریم."

والی غزنی  ریاست اطلاعات وفرهنگ این ولایت را نیز مورد انتقاد قرار داد وگفت :این ریاست کارهای را که جهت آماده سازی این ولایت باید انجام میداد ،عملی نکرده است .

یوسف پشتون مشاور رییس جمهور در امور بازسازی نیز از عدم تکمیل بعضی از پروژه ها برای آماده سازی این شهر ابراز نگرانی نمود ه وگف :کارهای زیای باقی مانده است اما وقت کم وباید غزنی یکسال قبل آماده برای این جشنواره میبود .

حالات را میبینم،که حالت ساختمانی بسیار پس افتاده، کوشش بسیار عظمی میکنم،که درین نه ماه، امکا نات اساسی که ضرورت است تکمل شود،خوب این میبود،درین وضعیت یک سال پیش تردوسال پیش ترمیبودیم.حالا عموماً تزین کاری می ماند،وتزیین کاری وقتی کافی میخواهد"

اما بسم الله شریفی، رییس اطلاعات فرهنگ غزنی نیز کم کاری ها در اداره اطلاعات فرهنگ را تایید نمود اما گفت که این ریاست دربخش معرفی غزنی وآمادگیها ی فرهنگی برنامه های تازه یی را روی دست دارد .

نماینده گان مردم در شورای ولایتی غزنی نیزمشکلات امنیت را از جمله چالیش های بزرگ فراراه این جشنواره میدانند.

اما مسوولان امنیتی میگویند که برای برگزاری این مراسم امنیت را در شهر غزنی تامین خواهند کرد.

سه سال قبل مقام های کشور های اسلامی در لیبیا فیصله نمودند که لقب مرکز فرهنک وتمدن اسلامی در سال 2013 به ولایت غزنی که از جمله شهرهای باستانی افغانستان به شمار میرود ، داده شود .

در آن زمان مقامات مربوط دولت گفته بودند که تا سال 2013 چهره غزنی را تغییر میدهند اما دراین مدت کار های که باید دراین زمینه انجام میشد انجام نشده است.تاريخ : یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱ | 7:51 | نویسنده : خیرالله رسولی
آب خیزی دریای آمو در ولایت جوزجان حدود دوصد منزل مسکونی را تخریب کرده است. alt

شماری از باشندگان ولسوالی های قرقین و خمیاب در ولایت شمالی جوزجان می گویند: در اثر آب خیزی های چند هفته گذشته حدود دوصدخانواده خانه های شان را از دست داده و در حال حاضر در شرایط ناگوار به سر می برند.

باشندگان این ولسوالی ها می گویند:تا هنوز هیچ کمک از جانب دولت دریافت نکرده اند.

عبدالرسول یک تن از باشنده گان قریه خان تپه ولسوالی قرقین گفت :"تخریبات باگذشت هرروز بیشترمی شود و مردم درحال کندن کلکین ها، دروازه ها و چوب سقف منازل شان هستند."

سخی پهلوان یک تن ازباشنده گان قریه اسماعیل ایشان ولسوالی خمیاب گفت : دریا هر روز یک تا دو متر به طرف قریه جات پیش می آید و طی یک ماه گذشته یک کیلومتر قریه ما را تخریب کرده است.

وی افزود: "هیات ازولایت به ولسوالی آمده وتابحالی کاری برای جلوگیری ازتخریبات دریا نداشته است."

اما نظرمحمد نوید ولسوال قرقین گفت کار پنج دکه در ولسوالی قرقین جریان دارد و این می تواند خطرات تخریبات آب خیزی را کاهش دهد.

او گفت: "اگر دکه ها بشکل دکه "ساعی " طور پخته و گبیون ساخته شوند می توانند مشکلات تخریبات دریا را کم سازد یا به کلی حل نماید."

با این حال محمد عالم ساعی والی جوزجان گفت، به خاطر حل این معضله پیشنهادات زیاد به وزارت انرژی و آب افغانستان از طرف مردم و مقام های دولتی این ولایت داده شده مگر دولت هیچ توجه تاحال در این مورد نکرده است.

باشندگان محلات سرحدی در شمال افغانستان یکی از دلایل اصلی تخریبات دریای آمو را لنگر انداختن کشتی های کشور های همسایه عنوان می نماید.

هر زمستان آب خیزهای دریای آمو زمین های زراعتی و خانه های مردم را در مناطقی مرزی کشور با خود می برد، اما تا کنون کار بنیادی برای جلوگیری آن انجام نشده است.از آغاز  زمستان وبا باریدن برف دراین ولایت چندین بار راه های مواصلاتی ولسوالی ها به مرکز غور مسدود گردیده اما توسط قرار دادی ها این راه ها  پاک گردیده است اما راه های قریه ها به مرکز ولسوالی ها تا هنوز هم مسدود است ومردم به مشکلات جدی مواجه اند.alt

قیمت بودن مواد سوختی از یک طرف و عدم دسترسی مردم قریه ها و برخی ولسوالیهای  غور به خدمات صحی ، اجتماعی ، مراکز تعلیمی و مارکیت از سوی دیگر ، باشنده های دوردست این ولایت را با مشکلات مواجه ساخته است .

رمضان اخندزاده رییس شورای ولایتی غور گفت:راه هایکه در بین قریه ها است و راه های که قریه ها را به مرکز ولسوالی ها وصل میکند واقعآ هیچ نوع قراردادی از سوی هیچ نوع شرکتی برای پاکسازی آن صورت نگرفته،واقعآ مردم به عرضه خدمات صحی ،رسیدن به کلینک ها و بعضی ضرورت های دیگر دسترسی ندارند و به مشکلات جدی روبرو هستند.

رییس شورای ولایتی غورافزود:از دو روز به این طرف حتا راه های شماری از ولسوالیها با مرکز شهر به روی مردم مسدود است..

رییس شورای ولایتی غور کارکرد وزارت انکشاف دهات را مورد انتقاد قرار میدهد و میگوید: چندین بار مشکلات  مردم قریه هاو ولسوالی های غور را با این وزارت درمیان گذاشته اما آنها توجه نکرده اند ..

شهاب الدین شهاب عضو جامعه مدنی غور نیز با ابراز نگرانی از مسدود بودن راه های قریه ها میگوید:همه ساله با مسدود شدن راهها  به ویژه راه های قریه ها ، مردم به مشکلات جدی مواجه میشوند که حتا شمار از اطفال مریض تا رسیدن به مراکز صحی جان خود را از دست میدهند.

حمیدالله دادفر رییس کمیته حالات اضطرار غور نیز گفت: در حال حاضر راه های مواصلاتی شش ولسوالی به مرکز ولایت  مسدود است و پاک سازی  صرف در مسیر شاهراه ها جریان دارد.

"وی افزود:برف باری اخیر راه ها را مسدود نموده و پاک کاری جریان داره و تا فعلآ راه ها باز نشده ،و صرف شاهراه ها باز میشود نه راه های بین قرا و قصبات ،و مردم باز هم به مشکلات گرفتار اند و به هیچ سهولت زندگی دسترسی ندارند."

آقای دادفر حکومت و نهادهای امداد رسانی را به بی توجه ی در قبال این ولایت متهم میکند و میگوید: در سال جاری هیچ نوع کمکی به دسترس این کمیته  قرار نگرفته که برای مردم توزیع شود.

در این حال انجینر تاج محمد زلاند رییس انکشاف دهات غور گفت:در سالهای قبل 500 الی 600 کیلومتر راه برای پاکسازی برف در نظر گرفته میشد ولی در سال جاری بیشتر، این مسوولیت به وزارت فواید عامه داده شده است .

به گفته وی :125 کیلومتر راه شاهراه ها پاک میگردد واز روز گذشته کار آغاز گردیده است .تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۱ | 10:28 | نویسنده : خیرالله رسولی
هدف از این نشست با دونر های ملی و بین المللی تمویل نزدیک به 130 پروژه انکشافی به ارزش 35 میلون دالر  خوانده  شده است..alt

داکتر داوود صبا والی هرات پس از نخستین نشست دونر های  خارجی در یک نشست خبر گفت:پس از این در هر سه ماه تمام دونر های خارجی بخاطر پلان انکشافی و جذب علاقمندی ها و اجرای پروژه های عمرانی فراخوانده میشوند..

آقای صبا افزود: این نشست هر سه ماه تا اواخر اوکتوبر سال آینده با  نهاد های خارجی ادامه خواهد داشت تا دونر ها بتوانند دیدگاه های مقامات ولایت هرات را به مراکز خود انتقال بدهند .

یک نتیجه این نشست هماهنگ سازی بهتر تمام ارگانهای فن دهنده و اجرا کننده پروژه هاست ،بعضی دونر ها است که پروژه ها را اجرا میکنند بدون اینکه ما را در جریان بگذارند این گونه نشست ها باعث میشود که تصویر کاملی از وضعیت انکشافی و نیاز های اقتصادی بدست بیاوریم و من فکر میکنم گام بسیار مهم برای جذب بودجه ها است.."

اندری مگ گروگر رییس حوزوی دفتر یونما در هرات در این نشست خبری ، فراخوان دونر های خارجی برای تمویل پروژه ها را  موثر خواند..

اما وی گفت : چالشهای جهت تطبیق این پروژه ها وجود دارد ..

"نشست امروزی که ما داشتیم نشست بسیار خوبی بود چون در این نشست از آژانسهای بین المللی اشتراک نموده بودند و ما به اهداف خود رسیدیم و توانستیم که آژانسهای مختلفی را گرد یک میز نشانیم و صحبت کنیم روی پروژه های که در حال اجرا است و پروژه  های آینده"

فراخوان دونر های خارجی برای اجرای پروژه های سال آینده میلادی در حالیست که چند روز قبل شورای ولایتی هرات از نداشتن پلان انکشافی پی آرتی ایتالیا  و  برخی دونر های دیگر در هرات انتقاد نموده و گفته بود : 60 درصد پلانهای انکشافی در حال حاضر در هرات تطبیق نشده است .

شماری از شهروندان هرات از حکومت میخواهند تا از پروژه های انکشافی نظارت و از حیف و میل شدن پولها جلوگیری نماید.

پیش از این نیز بار ها شهروندان و برخی از مسوولین شورای ولایتی از عدم نظارت در کار پروژه ها و غیراستندرد بودن آنها انتقاد نموده بودندتاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۱ | 10:27 | نویسنده : خیرالله رسولی

این سخن دیل کارنگی روان شناس امریکایی است، ولی در شرایطی که این دارو نباشد، چه باید کرد؟alt
کارگران هراتی در سرمای زمستان برای رفع نگرانی و معشیت خانواده‌ی شان نمی‌توانند چنین دارویی را به دست آورند.

حوالی صبح امروز در حالیکه  از گذر بادمرغان شهر هرات رد می‌شدم، به صحنه‌ی بسیار غم‌انگیزی روبرو شدم.

فردی می‌خواست چند دانه نان  برای کارگران این گذر خیرات دهد، ولی ده‌ها کارگر برای بدست آوردن یک نان خشک، بالای این فرد هجوم بردند.
این صحنه دردناک باعث شد تا درد دل این کارگران را از زبان خود شان بشنوم .

وکیل احمد 38  ساله از کارگرانی این گذر است، لباس‌های کهنه بر تن و بوت های کهنه به پا داشت.

وکیل احمد گفت: از سه هفته به این طرف 50 افغانی کار نکرده و فامیلش صرف با نان خشک شب و روز خود را سپری می‌کنند.

"من وقتی گرسنه شوم دست به هر کاری خلاف میزنم، بچه های من از گرسنگی می‌میرند، مریض‌اند پول دوا را ندارم، بلاخره ناگزیرم که دست به هر خشونت بزنم، دولت که توجه نمی‌کند، مجبورم دزدی کنم و یا با طالبان همراه شوم."

وکیل احمد تنها فرد کارگر نیست که خانواده اش صرف با نان خشک زندگی خود را سپری می‌کنند، بلکه صدها کارگر دیگر نیز در این شهر وجود دارند که ماه‌ها به کار نرفته‌اند و فامیل شان با مشکلات زیاد شب را به صبح می‌رسانند.

گذر قول اردو در شهر هرات جای دیگر است که صدها کارگر دیگر به امید یافتن کاری به اینجا تجمع می‌کنند ولی همواره در سرمای زمستان با دست خالی به خانه بر می‌گردند و توان خرید ابتدایی‌ترین مواد خوراکی را ندارند.

سرور یک تن از این کارگران در حالیکه می‌خواست جلو نفوذ سرمای سوزنده زمستان را با لباس کهنه‌اش بگیرد، چنین لب به سخن گشود.

" 200 نفر بیکار همین جا ایستاده هستند، اینها همه زن دارند، خانه دارند، طفل دارند، اینها ضرورت به غذا دارند و اگر جیب های شان را تلاشی کنی 5 افغانی به جیب خود ندارند."

عبدالقیوم کارگر دیگر نیز از ناسازگاری روزگار شکایت کرد: " خانه‌های مردم را کرایه می‌دهیم، به کرایه خود درمانده‌ایم ، به شکم خود درمانده‌ایم، به این موی سفید می‌میریم که هیچ نباشد، باور کنید که تا حال ده افغانی پیدا نکردم ."

اما ریاست کار و امور اجتماعی برای بهبود وضعیت کارگران چه کرده است؟

بصیره محمدی رییس کار و امور اجتماعی:  "در قسمت اینکه در آینده بتوانیم برای کارگران ایجاد کار بکنیم یک ارتباط خوبی با اتحادیه کارگران و شهرک صنعتی داریم و ما روز یکشنبه هفته آینده یک نشست بزرگ با اتحادیه کارگران، اتاق‌های تجارت بخاطر طرح ایجاد کار داریم و همچنان در قسمت اینکه که ما بتوانیم کارگر مسلکی تربیه بکنیم یک جایگاهی ایجاد می‌شود . این ها پروگرام‌های است که وزارت برای ما هدایت داده که در سال‌های آینده 5 هزار کارگر را تربیه واستخدام می‌کنیم ."

اما آیا این برنامه‌ها عملی خواهد شد یا نه؟ پاسخ این پرسش را زمان ثابت می‌کند.تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۱ | 14:6 | نویسنده : خیرالله رسولی

تیل بی‌کیفیت باعث عوارض تخنیکی در ماشین‌های موترها می‌گردد، برای فهمیدن عوارض تخنیکی در پی یافتن رانندگانی شدم که موترش به دلیل تیل بی‌کیفیت دارای چنین عوارضی شده باشد.alt

پس از سر زدن به چند ترمیم‌گاه موتر و جستجو، سید احمد را یافتم که یکی از متضررین تیل بی‌کیفیت در هرات است.

سید احمد در حالیکه چهره‌اش به هم رفته بود، با اکراه برای مصاحبه با من آماده شد.
این راننده هراتی گفت: استفاده از تیل موجود در تانک‌های هرات، باعث عوارض تخنیکی و خساره مردم می‌شود.

" موتر مه ناکین و سروصدا می‌کرد و پیشتوم های موتر من هر چهار تا آن کاملا شکسته بود، مستری صاحب می‌گوید، علت آن تیل های بی‌کیفیت است و این بار دوم است که من ماشین موتر خود را ترمیم میکنم و هر بار چهار هزار پیشتوم های آن‌را خریداری می‌کنم ."

نظام الدین راننده‌ی دیگری نیز گفت:

" تیل‌ها بی‌کیفیت است، موترها خراب می‌شود، پیشتوم می‌شکند و عوارض زیاد می‌کند."

برای اینکه بفهمم آیا خراب بودن تیل باعث شکستن پیشتوم ها می‌گردد، سراغ عبدالقادر یکی از مستری‌های هرات رفتم.

عبدالقادر را در دوکانش یافتم، او در حالیکه رنگ اصلی لباسش در زیر چرب گریس، مبلایل و تیل گم شده بود، گفت: روزانه ده ها موتر از اثر بی کیفت بودن تیل پترول و دیزل به این ترمیم‌گاهش مراجعه می‌کنند.

" در جاهایی که حق الحساب خود را مسوولین بگیرند تیل خوب به هرات نمی‌آید و اگر تیل خوب درجه یک  بیاید هیچ وقت موترهای مردم اینقدر عوارض نمی‌کند، همین حالا به دروازه هر مستری خانه کم از کم پنج الی ده تا موتر به خاطر عوارض ماشین ایستاده است، به خاطری که تیل خراب است."

از نزد عبدالقادر روانه‌ی یکی از تانک‌های تیل در شهر هرات شدم، تا بدانم که آیا واقعاً تیل‌های بی‌کیفیت در این تانک‌ها وجود دارد؟

با مراجعه به چندین تانک تیل، نتوانستم کسی را بیابم تا به سوالم پاسخ دهد، همه شانه خالی می‌کردند، سرانجام با یکی از مسوولان تانک تیل در سرک فرقه شهر هرات، پس از چانه زدن و آوردن ده‌ها دلیل، حاضر به پاسخگویی شد.

عبدالواسع عطایی مسوول تانک تیل مهتاب فروش تیل بی‌کیفیت در تانک خودش را رد نمود اما گفت: " برخی از شرکت‌ها تیل پس از اینکه تیل را به داخل هرات وارد می‌کنند در بین راه به خاطری که مفاد بیشتر ببرند  تیل‌های بی‌کیفیت را با تیل‌های با کیفیت مخلوط می‌کنند که این باعث خرابی موترها می‌گردد."

به گفته‌ی عبدالواسع سه نوع تیل، سرخ، سفید و زرد وجود دارد و بهترین آنها تیل سرخ است.

حالا باید پاسخ اینکه چرا تیل بی‌کیفیت وارد هرات می‌شود، از مسوولان بپرسم، به همین منظور یکی از همکارانم را به ریاست مواد نفتی و گاز مایع هرات فرستادم.

خسرو عبدالله رییس مواد نفتی هرات ورود هر نوع تیل بی‌کیفیت را به صورت رسمی رد کرد ولی ورود غیرقانونی آن را رد نکرد.

" مواد نفتی که داخل هرات از دو مرز قانونی اسلام قعله و ترغندی میشه، قطعاً مه این را برای شما وعده می‌دهم درصورتیکه در عین تحلیل و تجزیه لابراتوری فاقد کیفیت ثابت شود، اجازه ورود را نمی‌دهد و به مردم داد میزنم از بی کیفیت بودنه مواد نفتی بیایند ثابت بسازند که ما عاملین آن را مجازات شود تا پند به خودشان و عبرت به دیگران شود."

در حالی مردم از بی کیفیت بودن تیل موجود در شهر هرات ابراز نگرانی می‌نمایند که مسوولان مواد نفت هرات گفته‌اند امسال 60 تانکر مواد نفتی بی‌کفیت را کشف و دوباره به ايران مسترد نموده اند.تاريخ : چهارشنبه بیستم دی ۱۳۹۱ | 10:39 | نویسنده : خیرالله رسولی
به گفته مقامات هرات تمام آمادگی ها برای پرواز های بین المللی در میدان هوایی هرات گرفته شده است.alt

موجودیت ترمینال مجهز در میدان هوایی که در دو بخش داخلی و بین المللی فعالیت خواهد داشت، باند پرواز معیاری به طول سه کیلومترو پارکینگ بزرگ طیارات مسافری پیشرفته زمینه را به آغاز پروازهای بین المللی در این میدان فراهم ساخته است.

داکتر داوود صبا والی هرات در یک مصاحبه ویژه به سلام وطندار گفت: دو روز قبل  با نمایندگان کشورهای حمایت کننده روی برنامه آغاز پروازهای بین المللی میدان هوایی هرات گفتگو نموده است..

" انشاالله  طوری که شرکت آریانا برایم گفته است به روز شنبه هفته آینده نخستین پرواز به طرف دُبی صورت خواهد گرفت،ولی اگر بنا به مشکلات تخنیکی نتوانیم پرواز کنیم به این معنا نیست که پروژه توقف کرده ، این پروژه باعلاقمندی کامل جریان دارد و دیروز نیز مهمان هایی از کابل هم دعوت کرده بودیم تا مشکلات کوچکی که در سد راه است برطرف شود."

والی هرات افزود: در حال حاضر میدان هوایی هرات به یک میدان بین المللی شناخته شده، چون دارای استندرد های بین المللی ساخته شده و یک ماه قبل مسولیت بخش ایمنی پرواز میدان هوایی به یک شرکت بین المللی واگذار گردید که به فعالیت آغاز کرده است.

در همین حال شماری از شهروندان هرات از بین المللی شدن میدان هوایی هرات استقبال نموده و به این باور اند که با بین المللی شدن این  میدان، سهولت های زیاد برای مردم ایجاد می گردد.

بلقیس عزیزی شهروند هراتی گفت: " پرواز های بین المللی از هرات به خارج از کشور یک موضوع خوشحال کننده است، یعنی قبلآ مشکلات زیاد وجود داشت وقتیکه ما می خواستیم خارج از کشور سفر داشته باشیم باید به کابل برویم واز آن جا پرواز کنیم."

نذیراحمد یکی دیگر از شهروندان هرات چنین اظهار نظر کرد: " این پرواز ها خوب است برای مردم سهولیت ایجاد میکند، ولی اگر شرکت ها کمی از لحاظ قیمت برای مردم تخفیف بدهند چرا که مردم توان خریدن تکت را ندارند و استقبال مردم بیشتر می شود و هم مفاد شرکت ها می شود."

میدان هوایی هرات در حال حاضر دارای یک خط رنوی به طول سه کیلومتر و عرض45  متر است که این میدان از سوی کشورهای ایتالیا و آمریکا بازسازی گردیده است.به گفته مقامات هرات تمام آمادگی ها برای پرواز های بین المللی در میدان هوایی هرات گرفته شده است.alt

موجودیت ترمینال مجهز در میدان هوایی که در دو بخش داخلی و بین المللی فعالیت خواهد داشت، باند پرواز معیاری به طول سه کیلومترو پارکینگ بزرگ طیارات مسافری پیشرفته زمینه را به آغاز پروازهای بین المللی در این میدان فراهم ساخته است.

داکتر داوود صبا والی هرات در یک مصاحبه ویژه به سلام وطندار گفت: دو روز قبل  با نمایندگان کشورهای حمایت کننده روی برنامه آغاز پروازهای بین المللی میدان هوایی هرات گفتگو نموده است..

" انشاالله  طوری که شرکت آریانا برایم گفته است به روز شنبه هفته آینده نخستین پرواز به طرف دُبی صورت خواهد گرفت،ولی اگر بنا به مشکلات تخنیکی نتوانیم پرواز کنیم به این معنا نیست که پروژه توقف کرده ، این پروژه باعلاقمندی کامل جریان دارد و دیروز نیز مهمان هایی از کابل هم دعوت کرده بودیم تا مشکلات کوچکی که در سد راه است برطرف شود."

والی هرات افزود: در حال حاضر میدان هوایی هرات به یک میدان بین المللی شناخته شده، چون دارای استندرد های بین المللی ساخته شده و یک ماه قبل مسولیت بخش ایمنی پرواز میدان هوایی به یک شرکت بین المللی واگذار گردید که به فعالیت آغاز کرده است.

در همین حال شماری از شهروندان هرات از بین المللی شدن میدان هوایی هرات استقبال نموده و به این باور اند که با بین المللی شدن این  میدان، سهولت های زیاد برای مردم ایجاد می گردد.

بلقیس عزیزی شهروند هراتی گفت: " پرواز های بین المللی از هرات به خارج از کشور یک موضوع خوشحال کننده است، یعنی قبلآ مشکلات زیاد وجود داشت وقتیکه ما می خواستیم خارج از کشور سفر داشته باشیم باید به کابل برویم واز آن جا پرواز کنیم."

نذیراحمد یکی دیگر از شهروندان هرات چنین اظهار نظر کرد: " این پرواز ها خوب است برای مردم سهولیت ایجاد میکند، ولی اگر شرکت ها کمی از لحاظ قیمت برای مردم تخفیف بدهند چرا که مردم توان خریدن تکت را ندارند و استقبال مردم بیشتر می شود و هم مفاد شرکت ها می شود."

میدان هوایی هرات در حال حاضر دارای یک خط رنوی به طول سه کیلومتر و عرض45  متر است که این میدان از سوی کشورهای ایتالیا و آمریکا بازسازی گردیده است.با آنکه غزنی از نظر مکان خوب تجارتی است، اما تاجران در این ولایت مشکلات امنیتی در داخل شهر و در شاهراه‌های مواصلاتی را از جمله‌ی چالش های بزرگ در جریان کاری شان عنوان می‌کنند.alt
عبد المتین قلندری رییس اتاق های تجارت غزنی می‌گوید: تاجران محلی غزنی به علت مشکلات امنیتی در مسیر شاهراه‌های مواصلاتی  نمی‌توانند به صورت اساسی فعالیت نمایند.

به گفته‌ی آقای قلندری تاجران در این ولایت از طرف‌های مختلف تحت فشار قرار دارند و مجبور استند که به تمامی  گروه‌های قدرتمند باج  بدهند.

آقای قلندری دولت را به کم توجهی متهم می‌کند و می‌گوید: مشکلات باعث گریده تاجران فعالیت بیشتر در این ولایت نتوانند.

" تاجر در میسر راه از موتر پایین شده که بیشتر در وردگ بوده، باید او خودش  معامله کند، پول بدهد، دولت هیچ امکانات هم در آنجا ندارد و هیچ کار هم کرده نمی‌تواند، تاجر به اشکال مختلف متضریر میشود و مردم از آنان باج میگیره  و صدها مشکل دیگر هم دارد."

شماری تاجران در این ولایت نیز می‌گویند: در سال جاری چندین تاجر محلی در مسیر کابل - غزنی از سوی تفنگداران از موتر پایین گردیده برای رهایی آنان پول های زیاد پرداخت گردیده است.

" کسی پیدا میشه پسر یک تاجر را میبره، این یک مشکل است،  وتاجران نمی‌توانند، سرمایه گذاری نماید، در تجارت مساله پول بیشتر است، وهرکس دشمن پول است اگر امنیت نباشد کار های انجام نمی‌شود."

اما از سوی دیگر دلاور زاهد فرمانده پولیس غزنی می‌گوید: هیچ مشکل امنیتی در این ولایت برای فعالیت تاجران وجود ندارد.

به گفته‌ی آقای زاهد، پولیس در تلاش تامین امنیت بهتر برای تاجران محلی در این ولایت می‌باشد.

" وضعیت عمومی در مرکز و ولسوالی ها نورمال است، کدام واقعه خاص ما شاهدش نیستیم و نهادهای امنیتی شب و روز تلاش می‌کنند که امنیت خوب تر تامین کنند."

غزنی در مرکز کشور از ولایات ناامن است که باندهای آدم ربایی، شورشیان و گروه های مسلح غیر مسوول در آن حضور گسترده دارند.

اخیراً اختطاف و آدم ربایی در مسیر کابل – غزنی به نگرانی تازه مردم این ولایت تبدیل شده است.
مسوولان نیز نگران کاهش سرمایه‌گذاران در این ولایت می‌باشند.تاريخ : دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱ | 17:26 | نویسنده : خیرالله رسولی

هرات با تولید سه هزار هزار کیلوگرام زعفران  در سال جاری ،بیش از  95 درصد زعفران تولید شده در تمام افغانستان را تشکیل می دهد.alt

به گفته مسوولان اتحادیه زعفران کاران هرات، امسال نسبت به سال گذشته 60 در صد تولید زعفران در این ولایت افزایش را نشان میدهد.

امروزه هرات به عنوان «پایگاه تولید طلای سرخ افغانستان» شهرت جهانی یافته است.

مسوولان اتحادیه زعفران کاران ولایت هرات میگویند: ۱۴ شرکت تولید کننده طی سال جاری در تولید سه هزار کیلوگرام زعفران در هرات نقش داشته اند.

بشیراحمد رشیدی رییس اتحادیه زعفران کاران ولایت هرات میگوید : در حال حاضر بیش از چهار هزار نفر در هرات  مصروف کشت زعفران است.

"امسال برآورد نسبی که ما از شرکت ها و انجمن های عضو داشتیم، تولید زعفران بالغ بر سه هزار کیلو گرام میشود، هرات بیش از 20 سال قدامت تاریخی در کشت زعفران دارد و 95 درصد زعفران افغانستان در این ولایت تولید میشود."

آقای رشیدی همچنان میگویند: که تازه ترین مطالعات جهانی بر روی زعفران هرات، نشان می دهد که زعفران این ولایت همچنان در صدر با کیفیت ترین زعفران های جهان قرار دارد.

اخیرا در جشنواره ی که در مورد زعفران و مطالعات 18 روزه در باب زعفران در هرات برگزار شده بود ، سه عامل اصلی زعفران هرات شناسایی گردید.

اقلیم  مناسب برای تولید زعفران ،  خاک و آب شیرین و عامل دیگر این است که زارعین هرات از کود کمیاوی استفاده نمیکنند."

کمیته داکار دنمارک طی تحقیقاتی گفته بود که هرات در سال ۱۳۸۸ با برداشت ۳۲٫۵ کیلو گرام زعفران خالص در هر هکتار، به بالاترین میزان برداشت زعفران در سطح جهان دست یافته و رکورد بی سابقه ای را بنام خود ثبت کرده است.

این رقم یک رقم نجومی است که بنا به گفته متخصص منابع طبیعی داکار، همه را به حیرت وا داشته است و ممکن نیست بزودی منطقه ای بتواند این رکورد را بشکند.

در همین حال برخی از زعفران کاران از عدم حمایت دولت از زراعین زعفران کار و نداشتن سرتفیکیت بینن مللی شکایت دارند.

عزیزاحمد مسوول شرکت خورشید زعفران در هرات: "فعلا ما در بخش زعفران کار میکنیم ،و ما چهار انجمن و یک شرکت داریم و فعلا مشکلی که داریم عدم حمایت دولت است همرای دهاقین و شرکت هاست، چرا که ما فعلا هیچ زعفران خود را به خارج صادر کرده نمیتوانیم و ما سرتفیکیت نداریم و دولت برای ما یک موری استندرد بسازه که ما زعفران خود را به بازار های جهانی صادر کنیم."

قبل از این ایتالیا با برداشت ٨ کیلو گرام از یک هکتار  و ایران که از بزرگترین کشورهای تولید کننده زعفران در جهان است به طور متوسط از هر هکتار ٩ عشاریه ۴ کیلو گرام حاصل می گرفتند.

در حال حاضر یک کیلو زعفران از نزد دهقانان تا دو هزار دالر که معادل صد هزار افغانی میشود خریداری میگردد و امسال صد کیلو زعفران هرات با بسته بندی های معیاری به کشور فرانسه نیز صادر گردیده است.

زعفران گیاهی نیمه گرمسیرى است و در مناطقى که داراى زمستان ملایم و تابستان گرم وخشک باشند بخوبى می روید .تاريخ : دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ | 14:27 | نویسنده : خیرالله رسولی
در حال حاضر نفت خام از حوزه آمو دریا استخراج می‌گردد ولی تا هنوز هیچ شرکتی برای تصفیه‌ی آن وجود ندارد، بلکه به ترکمنستان منتقل و پس از تصفیه دوباره به افغانستان وارد می‌گردد.alt

به گفته‌ی آگاهان این کار به هزینه گزاف ضرورت دارد و از سوی دیگر باعث افزایش نرخ مواد نفتی می‌گردد.

ولی حالا آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان، از سرمایه‌گذاری یک شرکت تصفیه نفت امریکایی در نزدیکی حوزه نفتی آمو خبر می‌دهد.

وفی الله افتخار رییس اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت: این شرکت امریکایی روزانه قابلیت تولید 60 هزار بیرل نفت را خواهد داشت.

" با فعال شدن این تصفیه خانه مشترک AFAMCO  (کمپنی تیل افغان امریکا) برای 1400 کارگر بصورت مستقیم و 120هزار نفر به صورت غیر مستقیم زمینه‌ی کار فراهم می‌شود."

آقای افتخار افزود: سالانه برای خرید و پالایش مواد نفتی ارزهای خارجی از کشور بیرون می‌شود، ولی با آغاز کار این شرکت، جلو خروج ارز خارجی گرفته خواهد شد.

به گفته‌ی رییس اداره حمایت از سرمایه‌گذاری، این ارگان تلاش دارد که سرمایه‌گذاران های بزرگ را تشویق کند تا زمینه رشد اقتصاد و اشتغال در کشور فراهم گردد.

در همین حال شیرباز کمین‌زاده رییس اتحادیه صنعت کاران افغانستان گفت: در حال حاضر خطر سرمایه‌گذاری در افغانستان درصدی بالای دارد، اما سرمایه‌گذاری شرکت امریکایی کار بزرگی است که به رشد اقتصاد کشور می‌انجامد.

" مشترکاً با کمپنی های خارجی الحمدالله سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد به 700 میلیون دالر، یک نوید دیگری که از پارتنر های افغانی ما داشتیم که اعلان کردند همه سرمایه گذاران داخلی علاقمند سرمایه گزاری مشترک در این کپنی می‌باشند."

آقای کمین زاده بار دیگر بر ایجاد سهولت ها برای سرمایه‌گذاران و صنعت‌کاران تاکید کرد و گفت: دولت می‌تواند با کارهای عملی سرمایه‌گذاران را مطمین سازد که در داخل کشور سرمایه‌های شان را برای رشد اقتصادی به کار بیاندازند.

به اساس معلومات اداره‌ی آیسا قرار است شرکت تصفیه مواد نفتی امریکایی تا سال 2015 میلادی کارهای زیربنایی خود را تکمیل کند و در آخر این سال عملاً به کارش آغاز نماید.تاريخ : دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ | 14:26 | نویسنده : خیرالله رسولی
در گذشته اشراف و سرمایه‌داران بلخ کلاه قره ‌‌قل بر سر می‌گذاشتند و بالاتر از 400 تن کلاه قره‌قل می‌دوختند ولی حالا از آن جمله، تنها چهار پیرمرد به این پیشه مشغول اند. alt

حمید الله یکی از این مردان که به گفته‌ی خودش از حدود 60 سال پیش به این پیشه مشغول است، به سلام وطندار گفت: در گذشته کار و بار وی بسیار رونق داشت و تولیدات قره قل به بازار های افغانستان و خارج صادر می کردند اما اکنون از آن رونق خبری نیست.

" در سابقه ها خو خوب بود زیاد تر کلاه ها را که می دوختیم  در داخل او می شد (فروخته می‌شد) اما حالا کار ها سقوط کرده و پوست هم کم است ما چهار کلا دوز ماندیم و بس."

کلاه قره قل از پوست های بره های تازه تولد شده به دست می‌آید.

گرچند عالمان دین این کار مالداران را حرام دانسته و تاکید دارند که این کار در دین مقدس اسلام حرام است اما غلام سخی یکی از مالداران سابقه دار در ولایت بلخ گفت: آنها بره های را که بعد از تولد شان  می‌کشند که یا خود بره و یا هم مادرش مشکل دارد.

"به حساب مالدارا همو گوسفند های که شیر ندارند و نمی‌توانند بره های شان را سیر کنند، آنها را می‌کشند دیگر بره های تازه تولد را نمی‌کشند."

شماری هم می‌گویند: تربیه گوسفند قره قل با اقلیم سمت شمال سازگاری دارد به این خاطر بیشترین پوست قره قل هم از همین ولایات صادر می‌گردد.

شاه محمد که بیش از بیست سال است به تربیه گوسفند قره قل در جوزجان مشغول است، می‌گوید: از اینکه آب و هوای شمال کشور برای تربیه گوسنفد قره قل مساعد است از این رو تنها کلای قره قلی و پوست قره قل هم از همین ولایات به دست می‌آید.

" گفته های از قدیمی ها وجود دارد که تنها گوسفند قره قل در شمال افغانستان تربیه می‌شده، چرا که آب و هوای این مناطق  برای تربیه این گوسنفد ها مساعد است."

تاجران پوست قره قل  در ولایت بلخ نیز می‌گویند: در سال های قبل از نظام طالبان سالانه حدود سه میلیون پوست قره قل را به خارج از کشور صادر می‌کردند اما حالا حدود  500 هزار پوست قره قل سالانه از تمام سمت شمال صادر می‌شود.

با این حال مسوولان در ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت بلخ می‌گویند: خشک سالی‌های پی هم و جنگ های داخلی اکثرا باعث از بین رفتن مواشی  متضرر ساختن مردم و حالا تلاش های دولت به شدت جریان دارد تا مالداری مردم در ولایات شمالی دوباره احیا شده و رقم صادرات این صنعت گرانبهای افغانی نیز افزایش یابد.تاريخ : چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ | 10:15 | نویسنده : خیرالله رسولی

بازار زنانه مزارشریف که مشهور به مارکیت رابعه بلخی است، به کمک مالی ایالات متحده امریکا ساخته شد و حدود 40 دوکان و مرکز فروش لوازم درآن ساخته شد، اما حالا پس از زمان محدود در آستانه سقوط قرار دارد.alt

در حال حاضر تنها سه دوکان در این مارکیت باز است.

دوکانداران در این مارکیت می‌گویند: عدم توجه دولت به خصوص اداره امور زنان و عدم تبلیغات درست ازاین مارکیت و جای نامناسب آن سبب شده که اکثر زنان دوکاندار مارکیت را ترک نمایند.

آنان می‌گویند: از طریق فروشندگی در این مارکیت می‌توانند در بلند بردن اقتصاد خانواده‌های شان زیاد اثر گزار باشند.

این دوکانداران از دولت می خواهند تا نگذارد این مارکیت سقوط نماید.

" مقصد ما از دولت خود توقع داریم که مارکیت ما سقوط نکند، لوحه های را برای ما نصب نمایند تا مارکیت ما رشد کند، در حال حاضر هم سقوط کرده و فقط ما سه نفر هستیم و بس، باید دولت توجه کند بری ما خوب است."

با این حال مسوولان ریاست امور زنان بلخ مقصر اصلی خود دوکانداران را می‌دانند.

رابعه مرادی مدیر هماهنگی پروژه‌های انکشافی ریاست امور زنان بلخ می‌گوید: به هیچ وجه این مارکیت سقوط نخواهد کرد ووی از پلان‌های این اداره برای بهبود مارکیت زنان خبر می‌دهد.

" من این را تایید می‌نمایم که شماری زیاد از دوکان های مارکیت رابعه بلخی بسته شده و اما این مارکیت هیچ وقت سقوط نخواهد کرد، ما تصمیم داریم که به کمک ریاست محترم زراعت و شهرداری مزار این مارکیت را سرسبز نماییم."

خانم مرادی می افزاید: آنها تصمیم دارند تا دوکان های را که مسدود است از دوکانداران سابقه گرفته و به زنانی که علاقه زیاد به دوکانداری دارند، توزیع نمایند.

به باور خانم مرادی به زودی این مارکیت دو باره رونق خواهد یافت و اداره امور زنان تبلیغات دراین مورد را  نیز آغاز خواهد کرد.

" ما بار بار روی بازشدن دوکان ها تاکید کردیم  وحالا جدی گرفته ایم و تا یک هفته دیگر اگر باز نشد برای زنان دیگر دوکان ها داده می شود."

در همین حال شماری از زنان فعال جامعه مدنی  اززنان در مزارشریف می خواهند که باید آنها به خاطر رشد  این مارکیت اکثر نیازهای زندگی شان را از آن جا خریداری کرده و نگذارند که این مارکیت دوباره سقوط نمایند.تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 12:36 | نویسنده : خیرالله رسولی

به تازگی  فساد اداری در کشور به موضوع تبدیل شده که محافل سیاسی و غیر سیاسی را داغ ساخته است. alt

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان ناتوانایی حکومت اش را در برابر مبارزه با فساد اداری پذیرفته و گفته تا زمانی که مقامات حکومتی از مجازات فساد معاف باشند، این پدیده ریشه کن نخواهد شد.

با این همه مسوولان ستره محکمه فساد اداری گسترده را در این اداره رد نموده و ادعا دارند که نظر به دیگر ارگانهای دولتی در ستره محکمه فساد اداری اندک وجود دارد.

شمس الرحمان شمس مستشار ستره محکمه و رییس محکمه اختصاصی کابل بانک در میز مدوری که از سوی مرکز بین المللی متشبثین خصوصی در مورد مبارزه با فساد برگزار شده بود، گفت: این اداره از چند سال به اینسو در تشکیلات‌اش ریاست مراقبت سیار ایجاد نموده که برای مبارزه با فساد سودمند تمام شده است.

" فساد در تمام ادارات وجو دارد اما من مطمین هستم که به اندازه دیگر ارگان‌ها یک درصد فساد هم در قضا وجود ندارد، صرف از قضا که شکایت زیاد وجود دارد مردم فکر می‌کنند که قضا موسسه خیریه است و به مردم کمک می‌کند، بلکه نه قضا حکم و فیصله می‌کند و جنایتکار از قضا راضی نمی‌باشد و حتمی یک جانب از سوی قضا محکوم علیه قرار می‌گیرد."

به گفه این مسوول ستره محکمه، در اقدامات اخیر این اداره برای مبارزه با فساد اداری 63 تن از قاضیان و 87 تن از کارمندان اداری اش را از وظیفه سبکدوش و به زندان فرستاده است و193 تن از هیات قضایی وکارمندان اداری خود را جزای تادیبی کرده است.

به باور مستشار ستره محکمه تا هنوز هیچ ارگانی به اندازه این اداره کارمندانش را از دست نداده است.

اما شمس‌الرحمان با انتقاد از ادارات پی‌گیری جرایم گفت: تا حال هیچ یک از قاچاقبران بزرگ از سوی ارگانها کشفی و امنیتی بازداشت و تعقیب  نشده که آن‌ را قضا رها کرده باشد.

وی افزود: " همیش راننده و کمک راننده و رهگذر از سوی این ارگانها تعقیب می‌شوند اما کسانی که مرتکب قتل، جرایم بزرگ وفامیل افراد را تباه می‌کنند مورد پیگیرد قرار نمی‌گیرند ولی مرغ دزد تا محکمه تعقیب می گردد."

مقامات قضایی به این باورند تا زمانی که ادارات از خود مبارزه با فساد را به صورت جدی روی دست نگیرند، این پدیده ریشه کن نخواهد شد.

در حالی مسوولان ستره محکمه این اداره را نسبت به دیگر اراگانها عاری از فساد اداری می‌دانند که هفته گذشته یکی از قضات محکمه ننگرهار در بدل فیصله به نفع مدعی پیشنهاد ازداوج با وی را کرده بود.تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 12:35 | نویسنده : خیرالله رسولی

حاجی حسین حجازی یکتن از متضررین مارکیت فیض محمد ناصری گفت: زمانی که داخل سرای شده است، قفل های دوکان‌ها شکسته بود و حتا دروازه صیف های که در آن پول نقد نگهداری می‌شد، باز بوده است.alt
به گفته‌ی حاجی حسین، پولش از صیفی که در دوکان داشته، مفقود گردیده است.

" من عقل خود را از دست داده ام، قفل های مردم شکسته است و بروید دوکان مرا مشاهده کنید، در داخل صیف هیچ چیزی نیست، دوکانداران صدمه مالی فوق‌العاده دیده‌اند، اتاق‌های تجارت باید بازخواست کند."

حاجی عبدالوهاب یکی دیگر از دوکانداران متضرر گفت: زمانیکه مارکیت آتش گرفته بود، ساحه آتش محدود بود و به سایر نقاط این مارکیت سرایت نکرده بود، اما پولیس برای 2 ساعت دوکانداران را اجازه ورود نداد که در جریان این مدت امکان دارد قفل‌های دوکان ها و دروازه های صیف دوکان‌ها شکستانده شده باشد.

" دوساعت بعد که سرای سوخته بود، وقت به من اجازه داد رفتم، داخل مارکیت دیدم که قفل های دوکان ها شکسته بود و دروازه های صیف های پول باز بود."

اما نجیب الله نیکزاد معاون سخنگوی وزارت داخله ،ادعای دوکانداران مارکیت فیض محمد ناصری مبنی بر اینکه پولیس برخورد نادرست با آنان داشته، مانع ورود شان به مارکیت شده و قفل های دوکان‌ها و صیف‌های پول شکسته است را   بی بنیاد خواند وآنرا رد نمود .

" تلاش پولیس همین بود که چگونه جان ومال مردم را نجات دهد، پولیس توانست تا سایر مارکیت های همجوار این مارکیت را از اتش سوزی نجات دهد. پولیس تلاش داشت تا از تلفات جانی جلوگیری نماید از این رو دوکانداران را به داخل مارکیت دراثنای آتش سوزی اجازه نداده است اما موضوع را که دوکاندران ادعا دارند بی اساس وبی بیناد است"

در این حال قربان حقجو رییس اتاق های تجارت و صنایع افغانستان که در محل آتش‌سوزی آمده بود، گفت: باید این واقعه دیگر تکرار نشود، اگر اندک غفلت صورت گیرد و از این واقعه چیزی آموخته نشود، شاید در آینده آتش سوزی بزرگتر نسبت به  این حادثه در کابل رخ دهد.

آقای حقجو به حکومت 9 پیشنهاد نمود که درآینده در هنگام ساختن مارکیتهای تجارتی در نظر گرفته شود

در نظرگیری ستندرد ساختمانی، تطبیق تدابیر وقایوی در حالات فوق العاده ، تجهیز اطفاییه کشور، حمایت و تشویق سکتور بیمه، اعتماد سازی بالای بانک ها، برخورد جدی با مسوولین که غفلت کرده اند، از جمله پیشنهادت عمده اتاق تجارت می‌باشد.

" حکومت افغانستان باید به متضررین یک مقدار پول به عنوان قرض الحسنه پرداخت نماید، برای مدت ده سال از مالیه و تکس معاف شوند و زمین برای متضررین در محوطه شهر کابل توزیع شود."

رییس اتاق‌های تجارت به سکتور خصوصی کشور پیشنهاد نمود تا استندرد های ساختمانی باید تطبیق شود، دوکان ها بیمه شوند و پول های اضافی در بانک‌ها گذاشته شود.

نگهداری اموال اضافی در گدام ها، توجه جدی به موارد ایمنی در مارکیت‌ها، حمایت از متضررین حادثه آتش‌سوزی از موارد دیگری بود که آقای حقجو بالای آن تاکید کرد.تاريخ : یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱ | 11:20 | نویسنده : خیرالله رسولی
رییس جمهور کرزی می گوید با خروج نیروهای خارجی، منبع بزرگ فساد از افغانستان برداشته می شود.alt

وی که در نشست تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل صحبت می کرد، ضعف نظام و اداره اش در اجراات و تشویق خارجی ها را از عوامل بزرگ فساد شمرد.

وی گفت: "پس از سال 2014 میلادی که انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت و رییس جمهور جدید برگزیده شد، در آن زمان نیروهای خارجی افغانستان را ترک می کنند، شمار محدود آنها باقی خواهند ماند، قرار دادها، ساختار ها و تشکیلات را که آنها بنا کرده اند نخواهد بود و این مسایل منابع مهم فساد در کشور هستند که از میان برداشته خواهد شد که به خیر افغانستان می باشد."

آقای کرزی قرار دادها و معاملاتی را که از خارج با افغانستان صورت می گیرد، بخش بزرگ فساد دانسته گفت: به دلیل نفوذ خارجی ها در دولت  و یا کم توجهی آنان، تلاش می شود که این قرار دادها به مقامات دولتی و وابستگان  آنان داده شود.

اما آقا کرزی دراز بودن مراحل کار در ادارات را از عوامل بزرگ داخلی فساد بر شمرده گفت: با هر تماس مراجعین به کارکنان به همان اندازه زمینه فساد گسترده تر می گردد.

او افزود: "هر امضا در ادارات فرصتی برای رشوت است، هر اندازه که مراحل کار اندک شود و تماس مراجعین با مامورین حکومت که برای کار مراجعه می کنند محدود گردد، زمینه فساد در کشور کاهش می یابد."

آقای کرزی تطبیق قانون، معاش بهتر و مصونیت کاری برای کار مندان، که با اصول گماشته و مطابق به آن اصول فعالیت می نماید را از گام های موثر برای کاهش فساد عنوان کرد و گفت که تا حال در این راستا علایم موفقیت در دولت افغانستان دیده نشده است.

به گفته وی تا زمانی که کارمندان دولتی از مجازات رشوه معاف، خارجی ها معافتر و کارمندان بی چاره در زندان باشند، تلاش در برابر مبارزه با فساد کامیاب نخواهد بود.

با این حال عزیز الله لودین رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری که در این نشست صحبت می کرد، نا کارآیی سیستم مبارزه با فساد اداری، موجودیت ادارات موازی برای مبارزه با فساد، عدم تطبیق یکسان قانون بالای شهروندان و نبود اراده سیاسی برای تعقیب و محاکمه مجرمان را از چالش های اساسی در امر مبارزه با فساد دانست.

او افزود: "در یک سال گذشته با وجود این که قضیه های فراوان، با ارزش های بسیار بلند که نتایج ماه ها زحمات و خون دل خوردن های من و همکارانم بود، به هیچ جایی نرسیده و ما تا کنون شاهد تعقیب و به محامه کشانیدن هیچ یک از چند صد مورد قضیه ای را که به مراجع مربوط فرستاده ایم نمی باشیم."

این در حالیست که دولت افغانستان چندی پیش از سوی سازمان بین المللی شفافیت جهانی به عنوان فاسد ترین دولت در جهان شناخته شده است.

اما حامد کرزی رییس جمهور افغانستان ارزیابی سازمان بین المللی شفافیت جهانی را تبلیغ برای تضعیف نظام دانسته گفت: به ارزیابی این سازمان شک دارد و باور ندارد.

به گفته آقای کرزی تبلیغات منفی در برابر دولت افغانستان به خاطر صورت می گیرد که دولت افغانستان با ترقی اش سربلند نکند و آزادی عملش را در دست نداشته باشد.تاريخ : جمعه یکم دی ۱۳۹۱ | 13:55 | نویسنده : خیرالله رسولی

یواخیم گاوک رییس جمهور آلمان  دو روز قبل برای باز دید از عساکر آن کشور وملاقات با رییس جمهور وبرخی دیگر از مقامات افغانستان  وارد این کشورشد .alt

وی روز گذشته برای باز دید از عساکر آلمانی به ولایت بلخ سفر نموده  ودر یک نشست خبری ، موجودیت فساد در افغانستان را از مشکلات اصلی شهروندان افغان دانست نه از کشورهای غربی.

رییس جمهور المان گفت: در حال حاضر فساد در ادارات دولتی افغانستان بیداد می نماید و نیاز جدی است تا در این مورد مبارزه صادقانه صورت کیرد

آقای گاوک افزود:  همه کمک های کشور آلمان به افغانستان مشروط به مبارزه جدی  دولت این کشور با فساد اداری خواهد بود.

به گفته  وی ،در حال حاضر مردم در آلمان به شدت از مقام های این کشور انتقاد می نمایند که چرا یک دولت که فساد در آن بیداد می کند مورد حمایت مالی قرار می گیرد.

"نه تنها در این جا بلکه در اروپا  مردم به این عقیده است فساد به شکل بسیار گسترده دراین کشور وجود دارد ,این مشکل کشور های اروپای نیست بلکه مشکل دولت افغانستان و شهروندان این کشور است اما دولت باید مبارزه کند تا اعتماد از بین نرود."

اما رییس جمهور آلمان در عین حال از کمک های درازمدت این کشور به افغانستان خبرداده و تاکید کرد که کشورش بعد از سال 2014 نیز سالانه افغانستان را 430 ملیون یورو کمک می نماید.

"در آلمان مردم به این عقیده هستند که ما در افغانستان دست آوری های خوبی به خصوص در بخش باسازی نداشته ایم اما ما کمک های خود را پس از سال 2014 نیز ادامه می دهیم به خصوص در بخش باسازی."

سلام وطندار تلاش نمود تا در مورد سخنان رییس جمهور آلمان نظر اداره عالی مبارزه با فساد اداری  وریاست جمهوری را داشته باشد اما  موفق به این کار نشد.

اما شمس الله جاوید رییس اداره مبارزه با فساد اداری د ر شمال از موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی ابراز نگرانی کرده  مبارزه با این پدیده را نهایت سخت  و زمان گیر می داند.

محمد افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ ضمن تایید موجودیت فساد در ادارات دولتی می گوید فساد بیش از حد در کشور سبب شده که یک تعداد زیاد از مردم از دولت فاصله گرفته و حتی به صفوف مخالفان دولت بپیوندند.

" فساد در افغانستان بیدار می کند و فساد سبب شده که یک تعداد از جوانان افغان به صفوف مخالفان دولت می بپیوندند و یک تعداد دیگر هم به خاطر پیدا کردن لقمه نانی به خارج از کشور مسافرت می نمایند."

اما رییس جمهور المان در حالی از فساد گسترده  در ادارات دولتی افغانستان ابراز نگرانی می نماید که در تازه  ترین مورد در گزارش دیده بان شفافیت، افغانستان وسومالی در صدر کشورهای قرار دارند که فساد بیشتر اداری دراین کشور ها وجود داردتاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ | 11:59 | نویسنده : خیرالله رسولی

اداره مواد نفتی و گاز مایع بندر تجارتی حیرتان در هفته گذشته ده مرکز فروش گاز دولتی را در ده ناحیه مختلف شهرمزارشریف ایجاد کرد، این مراکز مکلف اند تا یک کیلوگرام گاز را به 55 افغانی برای ساکنین این شهر بفروشند. alt

اکنون شماری از باشندگان مزارشریف به این باور اند که با ایجاد این مراکز حالا می‌توانند گاز را از مراکز دولتی به قیمت 55 افغانی خریداری نمایند.

شمس الله یکی از شهروندان ناحیه دوم شهر مزارشریف از دولت خواست تا بیشتر مراکز گاز فروشی را در مزارشریف ایجاد نماید.

" زیاد خوش هستیم نسبت به گذشته قیمت ها خیلی ارزان شده این برای مردم غریب خوب است."

از سوی دیگر سردار 25 ساله که برای خرید گاز در گاز فروشی منطقه کارته باختر مزارشریف آمده بود، گفت: قبلآ یک کیلوگرام گاز را به قیمت 70 افغانی خریداری می‌کرد اما حالا از مرکز گاز فروشی دولتی گاز را به قیمت مناسبتر می‌خرد.

" من یک مامور دولت هستم با 5 هزار افغانی معاش نمی توانم در این زمستان سرد برای اطفال خود مواد سوخت خریداری کنم، خوب است که قیمت گاز یکمی کم شده است."

در این حال محمد صابرظهیر رییس اداره مواد نفتی بندر تجارتی حیرتان گفت: آنها به تلاش جدی دارند تا به پیمانه وسیع گاز را برای مراکز ایجاد شده برسانند و در صورت نیاز مراکز بیشتر را نیز ایجاد کنند.

آقای ظهیر از باشندگان مزارشریف خواست تا در صورت کم کاری کارمندان مراکز گاز فروشی  دولتی، مشکلات را با این اداره در میان بگذارند.

" ما به کسانیکه در مراکز گاز فروشی ما است، هشدار می‌دهیم که اگر از قیمت های تعین شده زیاد بفروشند آنها را با سارنوالی معرفی خواهیم کرد و حالا هم گاز زیادی داریم."

هرسال با فرارسیدن زمستان قیمت های مواد سوختی به خصوص گازمایع، چوپ و ذغال سنگ افزایش می‌یابد که این مشکل شهروندان نادار کشور را با چالیش های زیاد روبرو می‌کند.

گرچند دولت در گذشته تلاش زیاد کرده تا از مجراهای مختلف بالای نرخ مواد سوخت کنترول داشته باشد اما تا هنوز به این کار شان به صورت کل موفق نشده است.

اما مسوولان مواد نفتی وزارت تجارت با همکاری نهادهای مختلف، به تازگی ده ها دوکان گاز فروشی را که گران‌فروشی می‌کردند در شهر هرات مسدود کرده و جواز کارشان را نیز لغو کرده است.تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱ | 11:58 | نویسنده : خیرالله رسولی
ریاست سارنوالی غزنی می‌گوید: در نتیجه‌ی تحقیقات این اداره که در 9 ولسوالی و مرکزغزنی، انجام شده است، نشان می‌دهد ،که 41 هزار 795 جریب زمین دولتی از سوی زورمندان و تفنگداران که  از سال های 57 به این طرف در حکومت دست داشته اند، غصب گردیده است.alt

عبدالرشید عابد رییس سارنوالی استیناف غزنی می‌گوید: تا کنون 227 تن از غاصبین  زمین‌های دولتی شناسایی گردیده و بزودی زمین‌های یاد شده از نزد آنان باز گرفته می‌شود.

آقای عابد می‌افزاید:این تحقیقات در سایر ولسوالی غزنی نیز بررسی غصب زمین های دولتی انجام خواهد شد.

" امکان دارد که در این روزهای نزدیک با مساعی مشترک، که عبارت از قوماندانی امنیه، شهرداری غزنی، اداره شهر سازی، مقام محترم ولایت و غیره.. یک تعداد ساحاتی استند که تثبیت شده، و ما در تلاش این هستیم که در وقت مناسب و در نزدیکی ها اقدام خواهیم کرد و زمین های را که غصب کردند از پنجه آنان بر خواهد آمد."

در عین حال نمایندگان مردم در شورای ولایتی غزنی به این باور هستند که مافیای زمین در این ولایت پرقدرت تر از نهادهای دولتی می‌باشد و هیچگاه جلو فعالیت آنان گرفته نخواهد شد.

عزیزالله پویا یکی از اعضای شورای ولایتی می‌گوید: غاصبین زمین در این ولایت حتی از توزیع شهرک های پولیس، معلمین و معلولین جلوگیری نمودند.

" بعضی دخالت های دیگر هم است، غاصبین زمین نمی خواهد که این شهرک ها توزیع شود، ممکن است که مقامات دولتی هم زیر فشار باشند دراین جای شک نیست، آنان میخواهد که این حرکت دولت را هم عقیم بسازند."

صافی اکبری یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی می‌گوید: دولت نمی‌تواند به این سادگی از تداوم غصب زمین ها دولتی جلوگیری نماید، چه رسد که زمین های غصب شده را، دوباره از نزد آنان باز گردانند.

" در شرایط فعلی که من فکرنمی‌کنم، دولت فعلاً توانایی این کار را داشته باشد، که علیه مافیای زمین اقدام کنند و زمین ها را از دست آنان خارج کنند."

غصب زمین های دولتی نه تنها درغزنی، بلکی در اکثراً مناطق کشور ادامه دارد و به یک امر نگران کننده تبدیل شده است.

رییس جمهوری کرزی در فرمان شماره 45 اش دستور شناسایی این افراد را داده بود اما واضح نیست که آیا زمین های از نزد این افراد باز گردانده خواهد شد یاخیر.

وزارت زراعت اخیراً اعلام کرد که بررسی تازه را در مورد غصب زمین های دولتی آغاز کرده اند، ولی هنوز به صورت دقیق مشخص نیست که چه مقدار زمین های دولتی از سوی افراد زورمند و مردم غصب شده است.تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱ | 16:58 | نویسنده : خیرالله رسولی
فابریکه  قند بغلان  درسال 1940 میلادی به عنوان یگانه فابریکه تولید شکر افغانستان تاسیس شد.alt

اما درسال 1991 میلادی تولیدات  این شرکت متوقف شد، درسال 2008 میلادی فابریکه قند بغلان تحت نام شرکت جدید قند بغلان با شراکت وزارت زراعت و دو شرکت آلمانی تولید خود را دوباره آغاز نمود.

محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری امروز یکشنبه در نشست تسلیم دهی شرکت قند بغلان از سوی  آلمان به حکومت افغانستان گفت: فابریکه جدید شکر بغلان یکی از قدیمی ترین فابریکه های کشور است.

به گفته‌ی آقای رحیمی، این شرکت اکنون با ماشین آلات بهتر و تکنالوجی مدرن همراه با یک تیم متخصص، آماده فعالیت می‌باشد.

" با وصفی که کشور آلمان مسوولیت شرکت قند بغلان را به حکومت افغانستان سپرده ولی از نگاه تخنیکی باید با شرکت قند بغلان و حکومت افغانستان کمک نماید."

اما نبود لبلبوی کافی برای تولیدات، به گفته‌ی وزیر زراعت یکی از چالش‌ها فراراه کار این شرکت است و باید از امکانات موجود برای زرع لبلبو در کشور استفاده شود.

آقای رحیمی همچنان افزود: هنوز هم زمین های زرع لبلبو را امراض تهدید می‌کند که باید متخصصین آلمانی و افغانی این مشکل را رفع کنند.

با این همه وزیر زراعت برای آینده شرکت جدید قند بغلان خوشبین است.

" تلاش جریان دارد که سطح تولید شرکت قند بغلان بلند برود و تا پنج سال دیگر این شرکت خود کفا و یک شرکت عایداتی تبدیل شود."

داکترعبدالکریم وزیری رییس این شرکت آغاز دوباره‌ی این شرکت را منبع درآمد برای کشاورزان عنوان کرد.

داکتر وزیری گفت: آنان برای کشاورزانی که لبلبو کشت می‌کنند، تخم وکود کیمیاوی را رایگان می‌دهند و حاصلات شان را به قیمت مناسب دوباره خریداری می‌کنند.

به گفته‌ی رییس شرکت جدید قند بغلان، امسال کشاورزان توانسته اند از یک جریب زمین 17 تا 23 تن لبلبو به دست بیاورند و هر تُن آن را به دوهزار افغانی به این شرکت بفروشند.

در این حال اوف چا معاون سفیر آلمان وعده سپرد که با این شرکت در آینده نیز تلاش خواهند کرد.

افغانستان در حال حاضر به 150 هزار تُن بوره نیاز دارد که تنها 12 الی 14 درصد آن از طرف شرکت قند بغلان تولید می‌شود.تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۱ | 11:23 | نویسنده : خیرالله رسولی

ریاست شورای ولایتی بلخ به کمک شماری از نهاد های بین‌المللی امروز چهارشنبه نشستی را با اشتراک روسای شورا های انکشافی ولسوالی های بلخ در مزارشریف راه اندازی کرد.alt
در این نشست شماری از روسای شوراهای انکشافی با انتقاد جدی از ادارات اجرایی بلخ، از عرضه خدمات به صورت  ناعادلانه شکایت کردند.
در حال حاضر به گفته‌ی روسای شوراهای انکشافی بیشترین مشکلات را باشندگان ولسوالیهای چهاربولک، چمتال، چهار کنت و قسمت های از ولسوالی شولگره دارند.
امیرمحمد رییس شورای انکشافی ولسوالی چمتال ولایت بلخ گفت: در حال حاضر نبود مراکز صحی و آب آشامیدنی صحی زندگی مردم این ولسوالی  به خصوص مناطق البرز را تهدید می‌کند.

"در بیست هزارخانه  منطقه البرز تنها دو مرکز محدود صحی وجود دارد و همواره زنان هنگام ولادت حتی جان های شان را هم از دست می‌دهند و آب صحی هم نداریم."

از سوی دیگر سید محبوب معاون شورای انکشافی ولسوالی چهاربولک بلخ، نبود برق و نبود آب زراعتی را برای مردم این ولسوالی از مشکلات جدی عنوان نمود و گفت: تا هنوز دولت در  رفع این معضل هیچ کاری را انجام نداده است.

" ما تنها سه ماه در سال آب زراعتی داریم و نه ماه دیگر آب نداریم و در حال حاضر در هیج یک از قریه جات این ولسوالی هم سیستم برق رسانی وجود ندارد."

با این حال داکتر محمد افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ با گفته‌ها و انتقاد های روسای شوراهای انکشافی موافق است.

داکتر حدید گفت: ولسوالی های که شماری از مقام های دولتی و یا هم وکلا از آن ولسوالی‌ها می‌باشند، کار بیشتر شده و در سایر ولسوالی ها کار های کمتری صورت گرفته است.

" من این را تایید می نمایم در ولسوالی های که وکیل و واسطه داشته یا مسوولین آن قویاً کارکرد و یا هم مقامات همکاری کرده، کار درست صورت گرفته ودر سایر ولسوالی ها کار کم شده است."

آقای حدید افزود: قرار است بعد از این نشست، سه تن از وکلای شورای ولایتی مشکلات ولسوالی ها را با نهاد های اجرایی در میان گذاشته و در صورت عدم حل آن این موضوع را با پارلمان کشور شریک سازند.

اما روسایی شوراهای انکشافی ولسوالی های بلخ در حالی ازعرضه خدمات به صورت ناعالانه شکایت دارند که بارها مقام ها در این ولایت از مدیریت سالم و باسازی متوازن سخن زده اند.تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱ | 13:0 | نویسنده : خیرالله رسولی

پرسش: به اساس کدام معیارها بانک بین‌المللی افغانستان (AIB) توانست در میان 16 بانک در افغانستان، مقام اول را به دست آورد؟Sidiqi
پاسخ: در پهلوی شاخص‌های دیگر اگر بگذاریم، اول که یک بانک چقدر به اساس اصول و موازین قبول شده جهانی بانکداری پیش می‌رود، به این مفهوم که چگونه در بانک تشکیلی وجود دارد که هر کس مطابق قانون کار خود را پیش می‌برد، هیچ‌کس تداخل کاری نداشته باشد، به خصوص سهم‌دار در کار روزمره بانک مداخله نکند، که این مساله را در ادبیات بانکی آن را (Cooperate Governance) یا بانکداری خوب می‌نامند، این یک معیار است.
معیار دوم این است که یک بانک چه اقدامات و تصامیمی را گرفته تا بتواند خطرات احتمالی را که از لحاظ پولی و مالی متوجه بانک است، مدیریت خوب نماید، نگذارد که بانک ورشکست گردد.
سوم معیار این است که خود همین شاخص‌‌های قبول شده، مثلاً چه تناسبی میان سرمایه و مفاد وجود دارد؟ چه تناسبی میان قرضه، دیپازیت و امانات مردم وجود دارد؟ چه تناسبی در کفایت سرمایه وجود دارد؟ چه مقدار سیالیت وجود دارد؟
این سه اصل عمده است که بانک‌ها این اصول را داشتند، به حیث بهترین بانک‌ها شناخته می‌شوند. بانک بین‌المللی افغانستان (AIB) این معیارها را از آغاز کار خود تا کنون داشته و در آینده نیز در نظر دارد و مکلف است که آن را نگهدارد. (AIB) هیچگونه مداخله سهم‌دار را در امور بانکی ندارد، تمام کار ما مطابق قانون پیش می‌رود، هیچ تخطی از قوانین دولت، از هدایت بانک مرکزی و از اصول بانکداری نمی‌کنیم.
پرسش: بانک مرکزی گفته بود که شماری از بانک‌ها اسناد جعلی را در انتقال پول به آنان پیشکش کرده است، برای جلوگیری از تطهیر پول شما چه کارهایی کرده‌اید؟
پاسخ: ما در ارتباط تطهیر پول اقدامات بسیار جدی داریم، ما سیستمی داریم، می‌توانم بگویم که پول سیاه از طریق بانک ما منتقل شود. ما در این بخش سرمایه‌گذاری بسیار قوی کردیم، سیستمی را از لحاظ آی‌تی آوردیم که به نام (Save Watch) یاد می‌شود و هر نوع معامله را فلتر می‌کند.

پرسش: در مورد فعالیت خود بانک، در حال حاضر (AIB) چقدر سرمایه دارد؟
پاسخ: سرمایه و ذخایر (AIB)، 50 میلیون دالر است.

پرسش: چقدر سپرده های مردم؟
پاسخ: بیش از 800 میلیون دالر مردم سپرده‌های خود را در این بانک واریز کرده‌اند.

پرسش: افزون بر ارایه خدمات بانکی، (AIB) در کدام بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده است؟
پاسخ: در افغانستان بانک از لحاظ قانون حق این را ندارد که در عرصه‌ی دیگری پول مردم را استفاده کند، در کشور دیگری یا در افغانستان جایداد بخرد، یا فردا ترانسپورت بسیار مفاد داشته باشد در این بخش سرمایه‌گذاری کند، این حق را قانون نداده و ما هم هیچ‌وقت عمل خلاف قانون انجام نمی‌دهیم.
ما فقط برای بخش صادرات، واردات مواد غذایی، ادویه، مواد ساختمانی و مواد سوخت، قرضه می‌دهیم، خارج از چوکات قانون به خود اجازه سرمایه‌گذاری را به خود نمی‌دهیم.

پرسش: قرضه‌ گیرنده‌ها باید چه شرایطی داشته باشند؟
پاسخ: ببینید قرض دادن در هر کشوری، بسیار ساده است، اما حصول آن کار مشکلی است. قرضی را که ما می‌دهیم، پول مردم است، حق نداریم که در مورد پول مردم بی‌تفاوت باشیم، به این دلیل هر قرضی را در هر بخشی که باشد، بسیار همه جانبه می‌بینیم که ریسک یا خطر آن، بسیار کم یا صفر باشد. یک قرض‌گیرنده باید دارای بیلانس فعالیت دقیق باشد، ثابت بکند که بیلانس وی از سوی یک موسسه‌ی کنترول شده باشد. بعداً باید بیزنس پلان دقیق داشته باشد که از این پول چگونه استفاده می‌کند. بعد از اینکه این معیارها را پوره کرد، پیش ما قرضه‌ی شان منظور می‌گردد.
بانک پس از دادن قرضه هر زمانی، هر دو ماه و سه ماه بعد ذخایر و گدام‌های قرضه گیرندگان را کنترول می‌کنند، وضعیت شان را مطالعه می‌کنند که چقدر پول شان به بانک می‌آید، اگر معلوم گردد که جزیی‌ترین توقفی رخ داده باشد، مسوول بانک در نزد مشتری رفته و جویای دلیل می‌شود. نه تنها مورد بازخواست قرار می‌گیرند بلکه رهنمایی های معین نیز برای قرضه گیرنده ها صورت می‌گیرد.

پرسش: درصد مفاد چقدر است؟
پاسخ: مفاد به ریسک ارتباط می‌گیرد، شما می‌دانید که در کشور ما خطر زیاد است، یک تاجر آدم خوبی است، قرضه می‌گیرد، اما اموالش در کراچی برای یک سال توقف می‌کند، این تاجر هیچ تقصیری ندارد، اما برای بانک یک ریسک است، در راه ها قطار آتش می‌گیرد، برای بانک یک خطر است، بنابر این در تمام دنیا اصول بانکداری اقتصادی این است که هر مقدار خطر وجود داشته باشد، تکتانه زیاد است. بنابراین تکتانه ما از ده تا پانزده درصد است.

پرسش: آیا با نشر گزارش‌های مبنی بر وخیم بودن وضعیت مالی شماری بانک ها در افغانستان موافق استید؟
پاسخ: حقیقت این است، به دلیل اینکه ارقام در نزدم نیست، سوال شما را جواب داده نمی‌توانم، باید بانک مرکزی در مورد پاسخ گوید، اما در تمام دنیا شماری بانک‌ها با مشکلات مواجه می‌شوند، این کار تنها مشخصه افغانستان نیست، شما امریکا را اگر در نظر داشته باشید، سالانه 5 تا 10 بانک سقوط می‌کند، بنابر این تنها بانک‌ها در افغانستان با مشکلات مواجه نمی‌شوند. و حالا هم نمی توانم بگویم که گزارش درست است یا نه.

پرسش: به عنوان کسی که در راس فعالیت‌های اقتصادی قرار دارید، سال 2014 را چگونه می‌بینید، آیا رشد اقتصادی افغانستان کاهش می‌یابد؟
پاسخ: بسیار منطقاً، از لحاظ روانی و سایکولوژیک هم، اینکه حدود 150 – 160 هزار قوای خارجی در ده سال گذشته اینجا بوده، حالا کشور را ترک می‌کنند حتماً بالای تعدادی تاثیرات روانی خود را می‌گذارد، اما مردم یک چیز دیگر نیز باید در نظر بگیرند که همین حالا اردو و پولیس تقویه شده اند و در دو سال دیگر باید بیشتر تقویه شوند. من هیچ شکی ندارم که پس از سال 2014 میلادی مشکلاتی معینی در اینجا وجود خواهد داشت. ممکن سال آینده سرمایه‌گذاری کاهش یابد، کمک‌ها نیز مثل دو سال گذشته نخواهد بود، طبیعی است که کاهش کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها یک تاثیر منفی را روی رشد اقتصادی کشور می‌گذارد. این مساله غیر واقع‌بینانه هم نیست، شخصاً محتاطانه خوشبین استم، به آن حدی که گفته می‌شود نگران نیستم، مردم ما حالا فهمیده اند که معنی جنگ و صلح چیست، رشد و فعالیت اقتصادی چه معنی می‌دهد؟ بسیار محدود افراد خواهند بود که در برابر اراده مردم قد علم کنند که مقاومت نخواهند توانست.

پرسش: سیستم بانکداری در افغانستان یک پدیده تازه است، به ویژه بانکداری خصوصی در افغانستان، شما چگونه می‌بینید بر این مساله، آیا در حال رشد است یا خیر؟
​پاسخ: بسیار طبیعی‌است، یکی از عرصه‌های که در طول این مدت در پهلوی دیگر موضوعات چون مطبوعات رشد کرده، سیستم بانکداری‌ است اما در آین جای شک نیست که در طول این مدت چالش‌های هم در پیش رو داشته که نمونه‌ی بسیار ساده آن کابل‌بانک است. این چالش ها وجود داشته و هنوز هم ممکن وجود داشته باشد وقتی این چالش‌ها از بین می‌رود که بانک مرکزی در تطبیق قانون بانکداری دست آزاد و قانونی داشته باشد، کنترول بانک‌ها از همه عرصه‌های آن توسط بانک مرکزی متضمن رشد بانک‌ها است، فقط یگانه چیزی که می‌تواند رشد بانک‌ها را بوجود بیاورد، کنترول دقیق و تطبیق قانون در همه بانک‌ها در هر عرصه آن است.

پرسش: در حال حاضر این کار صورت نمی‌گیرد؟
پاسخ: صورت می‌گیرد اما فکر می‌کنم کمبودی های وجود خواهد داشت.

پرسش: چی کمبودی ها؟
​پاسخ: یک مشکلی که در خود بانک مرکزی هم است، موضوع ظرفیت است. شما یک بانک را زمانی کنترول کرده می‌توانید که ظرفیت آنرا داشته باشید، افراد آنرا داشته باشید، تنها بانک مرکزی با چند نفر پرسونل خود نمی‌تواند که بانک‌ها را کنترول کند.
پروسه ایجاد ظرفیت یک پروسه طویل‌المدت است اما باید تطبیق شود که مطمیناً فعلاً هم وجود دارد؛ اما باید جدی‌تر و وسیع‌تر شود و هیچ‌گونه تفاوت در تطبیق قانون نباشد، مخصوصاً در عرصه مالی که یک موضوع مهم می‌باشد که بحران مالی و اقتصادی حتی باعث سقوط بعضی از نظام های دنیا شده است و جامعه را به طرف بحران بسیار عمیق کشانده است که از حرکت غیر سالم بانک‌ها ایجاد می‌شود.
اگر بانک‌ها سالم حرکت کنند، متضمن آوردن سرمایه های خارجی در کشور و اعتماد مردم بالای نظام می‌شود که بسیار مهم است و از کنترول دقیق و همه جانبه بانک ها بوجود می‌آید.
انسانها همیشه در پی مفاد شخصی شان استند اما کسی باید باشد که برای شان حدود مفاد را بفهماند، اگر همین حدود درست مراعات شود پس بانکداری را درست پیش بردیم.

پرسش: برای توازن ارزش افغانی در مقابل ارزهای خارجی، عرضه دالر به بازار از سوی بانک مرکزی صورت‌ می‌گیرد، شما به عنوان یک کسی که در راس یک بانک قرار دارید، چی فکر می‌کنید آیا این سیاست درست است یا باید سیاست دیگری جایگزین آن گردد؟
پاسخ: به عنوان یک سیاست موقتی درست است، اما بصورت دایم نخیر،  اما در حال حاضر بانک مرکزی چی وسیله یی در دست دارد غیر ازین؟ در کشوری که صادرات آن  500- 700 میلیون دالر است، مگر واردات آن بالاتر از هفت میلیارد است چی وسیله‌ی غیر این در دست بانک مرکزی است؟
در جهان دیگر هم زمانی که ایجاب بکند از طریق مداخله در بازار یا پمپ کردن پول بانک مرکزی مارکیت را کنترول می‌کند، تنها با این تفاوت که در جهان دیگر این مساله ممکن در دو سال یکبار اتفاق بیافتد.
مگر در افغانستان متاسفانه در این مدت در این عرصه آنقدر کار صورت نگرفته حتی زراعت ما متاسفانه در حالت بسیار بد قرار دارد و ما مواد خوراکی را به صورت کافی وارد می‌کنیم، به جای اینکه صادر کنیم. پس در چنین وضعیتی به عنوان یک فرد که 30سال در بانک کار کردم و 22 سال تجربه کار در بانک مرکزی را هم دارم، نمی‌دانم چی پیشنهادی برای بانک مرکزی بدهم.
یک موضوع دیگر هم باید غلط فهمی نشود که نرخ پول یک کشور در برابر پول های دنیا برای همیشه ثابت نمی‌ماند؛ اما در افغانستان این مسله بسیار بالاتر از حد معمول است که در یک روز حتی 3 در صد هم امکان دارد، تفاوت کند که به دلیل ضعیف بودن اقتصاد و وابستگی ما به واردات است که تقاضا برای دالر را بالا می‌برد و تقاضا برای عرضه دالر بالاتر از حدی است که عرضه می‌شود و سرانجام این مساله نابرابری را بوجود می‌آورد که باعث بالا بردن قیمت‌ها می‌شود.تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱ | 10:34 | نویسنده : خیرالله رسولی

پرسش: کار واگذاری نوی کابل بانک به سکتور خصوصی به کجا رسیده است؟Delawari Interview
پاسخ: نوی کابل بانک، بانک جدیدی بود که ایجاد شد تا بتواند بعضی کارهای کابل بانک را، خصوصاً بعضی خدماتی را که به ادارات دولتی ارایه می‌کردند، تعقیب کند. تا کنون 5 آفر ( پیشنهاد) آمده که 3 خارجی و دو داخلی شامل می‌شود.

پرسش: پیشنهاد از سوی کی‌ها صورت گرفته است؟
پاسخ: هنوز انتخاب نشده ولی بهتر است بعد از اینکه اعلام شوند، باز بشنوید.

پرسش: کدام معیارها را این بار در نظر گرفتید، تا نوی کابل بانک به سرنوشت کابل بانک دچار نشود؟
پاسخ: ما یک قانون بانکداری داریم که بالای تمام بانک‌ها تطبیق می‌شود و البته از قضیه کابل بانک بسیار چیزهای را ما آموختیم که حالا ملتفت استیم دقیق از شروع دادن جواز و نظارت بانک‌ها بعضی تغییراتی در قانون و لایحه آمده که ما به اساس آن کوشش می‌کنیم که بانک‌ها از شروع توسط اشخاص مجرب و معتمد تاسیس شود، سرمایه بانک کافی باشد، زیر یک لایحه خوب و دارای پالیسی های باشد که هم به خود بانک موثر باشد که مصوون بماند و از طرف دیگر خدماتی را که برای مردم ارایه می‌کنند، به درد مردم بخورد.

پرسش: از سهم‌داران قبلی کابل بانک نیز می‌توانند در پروسه خرید آن اشتراک بکنند؟
پاسخ: نخیر، فیصله‌ی که از سوی مجلس وزرا صورت گرفت، اجازه نمی‌دهد که سهم‌داران کابل بانک سابق در خصوصی سازی نوی کابل بانک سهم بگیرند.

پرسش: آیا جایدادهای کابل بانک که در خارج و داخل مشخص شده بود، فروخته شده است؟
پاسخ: جایدادهای کابل بانکه سابق به اساس قانون به مدیریت تصفیه مستقل انتقال داده شده و زیر فروش است که از جمله یک تعداد جایدادها در دوبی، 5 جایداد به فروش رسیده و متباقی آن نیز قرار است یکجایی قسم داوطلبی به فروش برسد، جایدادهای که در افغانستان است، تحت یک شرایط جدیدی که از طرف مجلس وزرا هدایت داده شده، زیر فروش است و در کمیته‌ی که مسوول فروش آنها می‌باشد، 5 وزیر شامل این کمیته می‌باشند، و امید می‌رود که بعضی جایدادهای بزرگ تا هنوز به سکتور خصوصی فروخته نشده، مثل ذخیره پترول، وسایل جدید حمل و نقل مواد نفتی، شهرک یا جایدادهای که وزارت ها علاقه نشان داده، از سوی این هیات قیمت‌گذاری شود.

پرسش: قیمت مجموعی 5 جایدادی که در دوبی فروخته شد، چقدر است؟
پاسخ: قیمت مجموعی جایدادهای فروخته شده در دوبی، فکر می‌کنم تقریباً 12 میلیون دالر نقد گرفته‌اند، و دیگر جایدادهای که به تصرف تصفیه می‌باشد، در حال حاضر یک هیات در دوبی آنها را 40 میلیون دالر تخمین کرده است.

پرسش: قیمت جایدادها در داخل چقدر است؟
پاسخ: جایدادها که به خود بانک تمام شده بود، مجموع آن در حدود 250 میلیون دالر می‌رسد.

پرسش: در فروش جایدادهای در دوبی کابل بانک ضرر کرده است؟
پاسخ: تا حالا 5 جایداد فروخته شده، به طور مثال برایتان می‌گویم یک جایدادی که به قیمت 24 میلیون درهم عربی خریده شده بود، به اساس داوطلبی به 22.5 میلیون درهم عربی فروخته شده که تفاوت زیاد ندارد، من فکر می‌کنم که ارزش جایدادها در دوبی نسبت به دو سال گذشته بالا رفته، اگر این جایدادها را سال گذشته می‌فروختند، ممکن 20 – 30 درصد کمتر فروخته می‌شد.

پرسش: گزارش‌های منتشر شده که شماری از بانکهای خصوصی در وضعیت خوبی قرار ندارد، آیا این گزارش ها درست است؟
پاسخ: البته در هر شرکت در هر موسسه، در بعضی سال‌ها مفاد خوب می‌کند و در بعضی سال ها مفاد کم است، بانک ها نیز عین چیز است، کدام بانکی که در ضرر باشد، من نمی‌بینم اگر یک بانکی را در ضرر می‌بینم، خوب پس بانک مرکزی مجبور است اقدام نماید، اما وقت به وقت ما می‌بینیم که در بانک‌ها خلأ های موجود است، ما همرای‌شان کار می‌کنیم که از آن مشکلات بر آیند، 16 بانک داریم که ممکن بعضی شان بسیار خوب است، بعضی شان متوسط و بعضی شان بانک ها نوی است که آنها کوشش دارند ظرفیت کاری شان را بالا ببرند.

پرسش: نظارت از بانک‌های خارجی مثل الفلاح بانک و آرین بانک چگونه است؟
پاسخ: شیوه نظارت از کُل بانک‌ها یک چیز است، و بانک‌های کلانتری که است توجه زیادتر کار دارد چرا که ساحه کاری‌شان زیاد است و بانک‌های خورد وقت کم را برای نظارت می‌گیرد، ما یک سیستم درجه بندی داریم به هر اندازه که بانک‌ها از درجه‌ی خوبی برخوردار باشند، نگرانی از آن بانک‌ها نیز کمتر است.
به طور مثال اگر یک بانک سال دوبار نظارت می‌شود، بانک دیگری که وضعیت‌اش خوب است یک بار نظارت می‌شود، در غیر آن تمام بانک ها به یک دید، دیده می‌شوند و نظر به شرایط معیینه قانون نظارت می‌شوند.
نظارت به معنای این است که از خود اوضاع عمومی، اداره ، مفاد، خدمات، اسناد قرضه ها، تضمین‌ها، انتقالات پول، حتا باز شدن یک حساب بانکی از بانک ها نظارت می‌شود.تاريخ : دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ | 9:40 | نویسنده : خیرالله رسولی
یما ترابی رییس دیدبان شفافیت افغانستان در همایش ضد فساد که به مناسبت روز بین المللی مبارزه علیه فساد امروز در کابل دایر گردید، گفت: هدف اساسی این کنفرانس ایجاد کمپاین برای بسیج مردم از چار ناحیه شهر کابل برای مبارزه با فساد از طریق نظارت از عرضه خدمات می‌باشد.alt

آقای ترابی افزود: افغانستان از جمله کشورهای است که سطح فساد در آن بسیار بالا است که یکی از دلایل آن هم نظارت کمرنگ مردم از کارکردهای دولت است.

" حضور مردم، سهم گرفتن مردم و نظارت مردم از خدمات و از نهادهای دولتی جمع آن عناصری است که تضمین می‌کند که فساد در یک کشور وجود نداشته باشد."

به گفته‌ی رییس دیدبان شفافیت افغانستان، باید از مردم در نظارت کارکرد دولت، کار گرفته شود و برنامه های‌ را برای این کار با هماهنگی شهرداری کابل، ریاست برشنا، خدمات صحی و معارف راه اندازی کرده اند.

همچنان نادر محسنی رییس بخش ثبت دارایی‌های اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری گفت: در تمامی کشورهای دنیا از وسایل و راه‌های بسیار موثر برای مبارزه با فساد اداری کار می‌گیرند که مهمترین آن آگاهی عامه  و ایجاد فرهنگ مبارزه با فساد اداری در کل جامعه است.

" وقتی که همه‌ی مردم این اراده را در خود داشته باشند که به هیچ وجه به کسی رشوه ندهند، به هیچ وجه با افراد فاسد همکاری نکنند، بلکه بر عکس هر وقتی به چنین افرادی بر میخورند، اینها را به تنفیذکنندگان قانون معرفی کنند، در این صورت خود به خود آمار فساد اداری کاهش پیدا می‌کند."

آقای محسنی افزود: این اداره در مبارزه با فساد اداری، در کنار جامعه مدنی و مردم خود کار می‌کند و آماده‌ی هر نوع همکاری که از عهده‌اش برآید، می‌باشد.

به گفته‌ی آقای محسنی مبارزه با فساد اداری دارای دو بُعد کوتاه مدت و درازمدت می‌باشد که پلان های کوتاه مدت نتایج و راه چاره‌ی مقطعی داشته باشد ولی پلان‌های درازمدت مبارزه با فساد اداری زمانگیر است که کارهای اساسی و بنیادی صورت گیرد و این کار به همکاری مردم نیاز دارد.

در این حال قرار است دیدبان شفافیت افغانستان، با فرهاد دریا خواننده سرشناس کمپاین آگاهی عامه برای مبارزه با فساد اداری را فردا در کابل راه اندازی کند.

تلاش‌ها برای مبارزه با فساد درحالی آغاز شده است که افغانستان از جمله فاسدترین کشورهای جهان به شمار می‌رود و روز گذشته باشندگان بامیان به صورت اعتراضی کپ مقام اول فساد اداری را به رییس جمهور کرزی و کابینه اش اهدا کرده و این مقام را برای آنان تبریک گفتند.تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 17:13 | نویسنده : خیرالله رسولی

شمس‌الله جاوید رییس اداره عالی مباررزه با فساد اداری در زون شمال گفت: بررسی های این اداره نشان داده است که بیشترین فساد در نهاد های عدلی و گمرگ ولایت بلخ می باشد. alt

آقای جاوید همچنان از تلاش های جدی این اداره برای ریشه‌کن کردن فساد اداری در ادارات دولتی شمال خبر داد و شماری از مقام های محلی را به عدم همکاری با این اداره در مبارزه با فساد اداری نیز متهم کرد.

رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در زون شمال افزود: به تازگی شماری از کارمندان دولتی به  اتهام رشوه ‌ستانی در ولایات مختلف بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده اند.

" آنها کار خود را براساس قانون انجام می دهند، در ریاست عدلیه یک دوسیه  پنچ سال است که بررسی نشده و همین طور در گمرگ هم فساد گسترده وجود دارد، فساد به شکل زنجیره‌یی در نهاد های دولتی وجود دارد که مقام های بلند پایه نیز در آن سهم دارند."

اما مقامات در شورای ولایتی بلخ برعکس، بالای کارکرد نهادهای مبارزه با فساد باور چندانی ندارند.

داکتر محمد افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ گفت: متضرر اصلی فساد، مردم فقیر و بی‌چاره اند.

به باور آقای حدید، عملکرد اداره‌ی مبارزه با فساد اداری چندان موثر نیست.

" ما از کارهای که در امر مبارزه با فساد اداری انجام می‌شود، تقدیر می نماییم اما بالای موثریت آن باور چندان نداریم."

از سوی دیگر مقامات نهادهای اجرایی در این ولایت نیز موجودیت فساد در ادارات شان را تایید نموده از تصمیم جدی شان در امر مبارزه با فساد اداری خبر داده اند.

محمد ظاهر وحدت معاون والی بلخ گفت: مقامات به ویژه والی بلخ مصمم است که با فساد اداری باید مبارزه شود.

" عزم ما در این است که با فساد مبارزه می کنیم، برساس قوانینی که وجود دارد باید با فساد اداری مبارزه صورت بگیرد."

در این حال مقامات گمرگ و ریاست عدلیه به سلام وطندار گفتند: بعداً در این مورد صحبت خواهند کرد و در حال حاضر کدام نظری خاص ندارند.

فساد در بلخ در حالی مورد تایید مقامات قرار می‌گیرد که در گزارش تازه‌ی سازمان شفافیت بین‌المللی افغانستان در صدر کشورهای آغشته به فساد قرار دارد.

از سوی دیگر زلمی رسول وزیر خارجه کشور در نشست وزرای خارجه ناتو و آیساف گفته است که افغانستان به جامعه جهانی اطمینان می‌دهد که کمک‌ها به شیوه مسوولانه، شفاف، مؤثر  و کار آمد مصرف شود.تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 17:11 | نویسنده : خیرالله رسولی

حمیدالله سروری سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی با بیان این مطلب به سلام وطندار گفت: از 42 پروژه آبدات تاریخی، که قرار بود به مناسبت سال 2013 میلادی بازسازی و تعمیر گردد تا حالا ده پروژه آن تکمیل گردیده است.alt

به گفته‌ی آقای سروری، بالای 21 پروژه  دیگر آن کار جریان دارد، سه پروژه شامل در پلان حذف گردیده؛ اما سه پروژه جدید که امکانات مرمت سازی آن وجود دارد، در پلان شامل شده است.

" انشاالله تمامی پروژه های اطلاعات وفرهنگ، تا ماه میزان سال 92 خورشیدی به پایه اکمال خواهد رسید."

از سوی دیگر موسی‌خان اکبرزاده والی غزنی به این باور است که در تمامی بخشها آمادگی برای جشنواره سال 2013 گرفته شده و تا ماه میزان سال آینده خورشیدی غزنی سیمای جدیدی خواهد داشت.

والی غزنی گفت: 60 کیلومتر جاده در داخل شهر غزنی اسفالت گردیده، ساحه سبز ایجادشده و کار بالای مرکز ثقافت اسلامی  با جدیت جریان دارد.

" البته شما می‌بینید که قسمت اعظمی سرک های ما، دوطرف دریا، مرکزکثافات مسلخ، و روی سه گلدان که در وسط دوسرک دو رویه و طرف چپ راست سرک ها  قرار دارد، کار سرش جریان دارد وامید وارهستم که تامیزان سال آینده، سیمای غزنی، چهره جدید به خود بگیرد و البته به بودجه ضرورت دارد که ما پیشنهاد های خود را به مقام عالی تسلیم کردیم ."

عبدالجامع جامع سرپرست شورای ولایتی غزنی گفت: آبده های تاریخی که از سوی اطلاعات وفرهنگ ترمیم گردیده از کیفیت لازم برخوردار نیست و حتی هویت تاریخی این آبده ها از بین رفته است.

" مسوول بخشی فرهنگی سفارت ایران آمده بود ما با آنها رفتیم   وقتی که او آبدات ساخته شده را دید گفت که هویت آنها از بین رفته، خشتی که درغزنی پخته می‌شود 3 – 4 افغانی  قیمت دارد در حالی که خشتی که در قرارداد تعیین شده، قیمتش 25 افغانی است، ده برابر مقاومت دارد وکیفیت آن خوب است؛ اما آن را نیاورده است."

سال 2013 میلادی قرار است شهر غزنی به عنوان پایتخت تمدن کشورهای اسلامی نامگذاری گردد ولی فرهنگیان غزنی نیز نسبت آماده شدن غزنی برای جشنواره سال 2013 میلادی ناامید هستند.

مشکلات امنیتی، تکمیل نشدن پروژه های زینتی، تاریخی، وعدم آمادگی های فرهنگی را، فرهنگیان چالش های فراروی این جشنواره عنوان کرده اند.

پیش از این نیز نمایندگان مردم در شورای ملی از کندی کار پروژه های تاریخی در غزنی اظهار نگرانی کرده بودند.در روزهای اخیر جریان برق در شهر کابل از حالت عادی آن بیرون شده و شهروندان این شهر فقط ساعاتی محدودی برق دارند.alt

انجنیر میرویس عالمی رییس تجارتی موسسه برشنا گفت: امروز پنجشنبه امید می رود که کیبل برق ولتاژ بلند که در مسیر دریای آمو قطع گردیده وصل شود و جریان توزیع برق به حالت هادی اش برگردد.

آقای عالمی افزود: دو لین ولتاژ بلند که از طریق ازبکستان و از مسیر دریایی آمو برق را به کابل و شهر مزارشریف انتقال میداد قطع شده است که یکی از این لین ها دوباره وصل شده و کار بالای دیگر آن جریان دارد تا اخیر روز امکان دارد دوباره این لین نیز وصل شود.

آقای عالمی افزود: شب گذشته در تمام شهر کابل 250 میگاوات برق بدون برق کشور ازبکستان موجود بود.

وی گفت:  " با وصل شدن دوباره لین ولتاژ بلند درمسیر دریای آمو در بعضی از نقاط شهر کابل از انرژی برق استفاده درست صورت نمی گیرد و بالای ترانسفارمرها فشار زیاد میاید در آن صورت در بعضی از کوچه ها برق قطع می شود."

آقای عالمی افزود: به شدت که مردم برق را مصرف می کنند برای شهر کابل 500 میگاوات انرژی برق نیاز است، با وصل شدن لین که از کشور ازبکستان از مسیر دریایی آمو میگذرد برق موجود در شهر کابل به 400 میگاوات خواهد رسید درصورت که مردم در مصرف برق توجه نمایند نیاز مندی مردم شهر کابل را این مقدار انرژی برق مرفوع می سازد.

عده از باشنده گان مناطق بره کی، تایمنی، وزیر آباد و دشت برچی می گویند: از مدتی به این طرف پرچوی برق در شهر کابل افزایش یافته و مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است.
امان الله باشنده وزیر آباد گفت: "از طرف شب ساعت 9 برق قطع می شود و تا 2 شب قطع می باشد و در یک هفته سه شب خانه های ما تاریک است."

محمد اختر باشنده شهرآرای کابل گفت: " در این هفته از طرف روز برق نداریم ولی از طرف شب ساعت 10 یا 11 شب برق می آید و چند دقیقه است دوباره پرچو میشود."

شریف باشنده بره کی گفت: شب ها برای چندین بار برق می آید و قطع می شود."

برق در شهر کابل در حالی نامنظم شده است که دو روز پیش اسماعیل خان وزیر انرژی و آب در مجلس نمایندگان گفت: موسسه برشنا از ظرفیت پایین برخوردار است و سال آینده شهر کابل این مقدار برق را نیز نخواهد داشت.

از سوی دیگر مردم به این باور اند فرا رسیدن فصل زمستان و فقر چالشی است که بسیاری از خانواده ها توانایی نارند تا از گاز برای روشن ساختن خانه های شان استفاده نمایند.تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱ | 9:41 | نویسنده : خیرالله رسولی
در حال حاضر 200 خانواده بیجا شده از هرات، ننگرهار، غزنی، لوگر و شماری ولایات دیگر در عقب چمن حضوری در زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند.alt

شماری از این بیجاشدگان می‌گویند: آنان بخاطر کمک به این مکان آمده‌اند ولی از آن خبری نیست.

روگل نماینده کمپ چمن حضوری به سلام وطندار گفت: مدت ده سال می‌شود که در کمپ های مختلف زندگی می‌کنند، از دولت و جامعه جهانی می‌خواهد که هر چی زود تر به آنها رسیدگی کنند.

" تا به حال ریاست مهاجرین یک سروی کرده، در آن وقت بر ما چوب میارند، آن هم 21 سیر در ماه حوت، حال به ما کمک کنند که یک سیر چوب 110 افغانی شده از کجا کنیم و مزدوری هم نیست."

خانم روگل می‌افزاید: وزارت امور مهاجرین به آنها سالانه 4 لحاف و یک بوجی ذغال کمک می‌کند که امسال از آن هم خبری نیست.

رویه نامناسب مردم  و حرف‌های زشت از چالش های دیگری است که مهاجرین به گفته‌ی خانم روگل با آن روبرو اند.

ریزه گل یکی دیگر از این بیجا شدگانی است که مدت 5 سال با خانواده 9 نفری‌اش در زیر خیمه ها روز و شب‌اش را سپری کرده است.

" کسی نیست، کس و کوی ندارم یک پسرم هست و 9 نفر نان خور از خدا و از دولت می‌خواهم که همراه ما کمک کنند، نفرهای که ده خارج است، ده این جا هست، پیسه دارها است، بای ها است پولدارها هست، باید کوشش کنند که همراه غریبا کمک کنند"

ریزه گل گفت:  کودک خردسالش از بیماری رنج می‌برد، اما آنها توانایی درمان او را ندارند.

محمد کریم باشنده کمپ چمن حضوری شهر کابل مدت 4 سال می‌شود که از ایران به افغانستان آمده است.

محمد کریم گفت: برای ما کمک بسیار نا چیزی صورت میگیرد، اما از سال گذشته تا حال هیچ نهادی به آنها کمک نکرده است .

" در ضمن ان خانواده های است که پیسه نان شب و روز ره ندارند، ای بچه صنف 9 مکتب است، کار میکنه، خشت کاری میکنه ،به خاطر خواهر و مادر خود، جوری است ناجوری است، مادرش سر سفید و صاحب ده فرزند است، مردم این مشکلات ره دارند، دیگه اطفالی هستند که ده لب سرک گدایی می‌کنند "

در این حال عبدالصمد حامی معین وزارت امور مهاجرین به سلام وطندار گفت: این وزارت به بیجاشدگان کمک کرده که شامل مواد غذایی و غیرغذایی میشود، اما نه به حدی که بتواند ضروریات این خانواده ها را مرفوع کند.

" گرچند زندگی زیر خیمه درین هوای سرد قابل قابل توجیح نیست ولی از نظر معیارات بین المللی یک مقدار مواد برای شان در نظر گرفته شده که حداقل کمک باید باشد ولی به صورت عموم  موادی که برای شان توزیع میشود، کمتر از آن حدی است که اینها ضرورت دارند"

نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان گفت: این اداره  به همکاری وزارت مهاجرین، سازمان هماهنگ کننده ملل متحد و کمیته ملی مبارزه با حوادث همه ساله برنامه توزیع کمک های زمستانی خود را می‌داشته باشد.

" در سال روان هم در هماهنگی با این نهادها در نظر است به 40 هزار خانواده که حدود 240 هزار نفر می‌شود، این  کمک ها برسد."

با این همه معضل تنها نیازمندی بیجاشدگان داخلی نیست بلکه به اساس معلومات مسوولان از آغاز سال روان میلادی تا کنون حدود 80000 افغان از کشورهای همسایه بازگشت کرده اند و آنها به کمک های جدی نیاز خواهند داشت.